glada kollegor gör fist bump

10 bästa tipsen för ökad arbetsglädje

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Arbetsglädje är ett begrepp som får allt större uppmärksamhet i arbetslivet, och med goda skäl. Vårt välmående på jobbet påverkar inte bara våra prestationer utan även våra relationer, vår hälsa och vår livskvalitet. Men vad är arbetsglädje egentligen? Och hur kan vi öka vår arbetsglädje? Här delar jag med mig av mina tankar om vad arbetsglädje är och ger dig 10 konkreta strategier för hur du och dina kollegor kan skapa en gladare arbetsplats.

Vad är arbetsglädje?

Arbetsglädje är en kraftfull känsla som kan förvandla hela din arbetsmiljö och göra varje dag på jobbet till en positiv upplevelse. Det handlar inte bara om att vara nöjd med ditt arbete; det handlar om att känna en inre glädje varje dag när du är på jobbet. Arbetsglädje innebär också att du känner dig trygg, uppskattad, inspirerad, engagerad och stolt över det arbete du och dina kollegor gör. Arbetsglädje är inte bara bra för dig själv, det leder också till ökad trivsel för alla på arbetsplatsen, positiva effekter på hälsa och produktivitet och i slutänden även till bättre resultat för din organisation.

Varför är arbetsglädje viktigt?

Arbetsglädje är av avgörande betydelse för både individer och organisationer. För individer är det en källa till välbefinnande och livsglädje. Att vara glad på jobbet påverkar inte bara våra prestationer utan även vår allmänna hälsa och livskvalitet. Det kan minska stress, öka motivationen och ge oss en känsla av mening och tillfredsställelse.

För organisationer är arbetsglädje en nyckel till framgång. Medarbetare som trivs och är glada på jobbet är mer produktiva, har lägre sjukfrånvaro och är mer benägna att stanna kvar på företaget. Dessutom skapar en arbetsplats med hög arbetsglädje en positiv arbetskultur som lockar nya talanger och främjar innovation och kreativitet.

Så, hur kan vi öka arbetsglädjen på arbetsplatsen? Här är tio strategier som kan göra en stor skillnad:

10 strategier som ökar arbetsglädjen

1. Fokusera på att hitta rätt i stället för att leta fel

Ett vanligt hinder för arbetsglädje är att vi fastnar i att leta fel. Att söka efter och åtgärda fel är ofta en bra strategi när det handlar om teknik, men inte när det handlar om människor. Det leder lätt till att vi kastar anklagelser och beskyllningar omkring oss, vilket får människor att gå i försvar, bli uppgivna och tappa motivationen. Även om vi inte kritiserar någon enskild person kan ett alltför stort fokus på fel och problem skapa en onödigt negativ atmosfär, där allt känns tungt och hopplöst. I stället för att leta fel, försök att fokusera på att hitta det som fungerar bra, både hos dina kollegor och i verksamheten som helhet. Genom att ändra din inställning till en mer positiv och konstruktiv sådan, kan du bidra till mer glädje på jobbet för både dig själv och dina kollegor.

2. Skapa en inkluderande och hjälpsam kultur

En av våra viktigaste drivkrafter som människor är att få ingå i en social gemenskap och känna samhörighet. Helst vill vi också gilla våra kollegor, och vi vill att de ska gilla oss. Ansträng er för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade i gruppen. Var generösa med er tid och er kunskap, stötta varandra när det är tufft och hjälp varandra att lyckas. Tänk vilken skillnad att jobba i ett team där kulturen kännetecknas av hjälpsamhet och samarbete, snarare än tävling och konkurrens. Att uppmuntra och stötta varandra skapar en känsla av samhörighet och ökar arbetsglädjen för alla.

3. Tillvarata varandras styrkor

I stället för att fastna i att fokusera på svagheter hos dig själv eller dina kollegor, försök att identifiera och utnyttja varandras styrkor. Varje individ har unika kompetenser och förmågor som kan berika teamet och bidra till framgång. Se olikheter som något positivt, prata om vilka styrkor var och en har i teamet och hur ni bäst kan tillvarata dem. Tänk på att en styrka inte bara är något man är bra på, utan något som ger energi, glädje och motivation. Försök ge varje individ möjlighet att använda sina styrkor ännu mer.  

4. Prata om vad ni vill ha MER av

När problem uppstår, försök att inte fastna i att klaga eller kritisera, utan fundera över vad ni vill ha i stället för problemen. Vad ni vill ha MER av, snarare än mindre av? Hur ser ert önskade läge ut? Formulera om problemen till positiva mål eller förslag till förbättringar. Genom att fokusera på lösningar i stället för problem kan ni skapa en mer konstruktiv och framåtriktad arbetsmiljö, där det också blir lättare att känna glädje.

5. Älta era framgångar

Det är naturligt att vilja lära av sina misstag, men det är faktiskt mer effektivt – och mycket roligare – att lyfta och lära av era framgångar. Ta er tid att reflektera över och fira era prestationer och goda resultat. Fråga er också VARFÖR det gick bra, så att ni kan lära er något av framgångarna. Genom att lyfta fram det som går bra och utforska orsakerna till att det går bra, skapar ni förutsättningar inte bara för lärande utan också för mer arbetsglädje och stolthet.

6. Se det bästa i varandra

Ett av de mest kraftfulla sätten att få mer arbetsglädje är att se det bästa i varandra och uppmuntra varandras positiva sidor. I stället för att kritisera eller klaga, försök att förstärka och uppmärksamma det som är bra hos dina kollegor. Det skapar en känsla av uppskattning och ökar arbetsglädjen i teamet.

7. Skapa psykologisk trygghet

För att få mer glädje på jobbet är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och inkluderade. Det handlar om att skapa en kultur där alla vågar vara sig själva, visa sårbarhet, göra misstag och uttrycka sina åsikter utan rädsla för negativa konsekvenser. I en trygg miljö vågar medarbetare ta risker och känner sig stöttade.

8. Hjälp varandra att skapa goda resultat

Arbetsglädjen ökar när medarbetare känner att de bidrar till att skapa goda resultat och att de kan känna stolthet över sina prestationer. Genom att stötta och hjälpa varandra att prestera sitt bästa och uppnå sina mål, skapar ni förutsättningar för både mer arbetsglädje och en större meningsfullhet i ert arbete.

9. Våga lyfta sådant som irriterar

Konflikter och irritation kan vara hinder för arbetsglädje om de inte hanteras på ett konstruktivt sätt. I stället för att undvika konfrontation, våga ta upp sådant som irriterar eller skaver med dina kollegor, helst innan det har hunnit växa till en fullskalig konflikt. Gör det på ett vänligt, öppet och nyfiket sätt och sträva efter att försöka förstå varandra bättre i stället för att avgöra vem som har rätt eller fel.

10. Uppmuntra och fira misslyckanden

Att våga testa och experimentera är en viktig del av att nå framgång. För att öka arbetsglädjen är det viktigt att skapa en kultur där misslyckanden uppmuntras och firas som en del av läroprocessen. Att veta att man inte blir straffad för sina misstag skapar en känsla av psykologisk trygghet och öppnar upp för nytänkande, innovation och glädje på jobbet.

Vill din arbetsgrupp ha mer arbetsglädje?

Vill ni också få mer arbetsglädje, stärka teamkänslan och samarbetet och känna mer inspiration, engagemang och stolthet på jobbet?

Boka en föreläsning om arbetsglädje, kanske i kombination med en styrkebaserad workshop som hjälper er att identifiera och nå ert önskade läge.

Läs mer om mina böcker som innehåller massor av tips för ökad arbetsglädje här.

Läs mer: 10 bästa tipsen för att skapa teamkänsla