glada kollegor gör fist bump

10 tips för mer arbetsglädje och en god social arbetsmiljö

Författare:

Publicerades den:


  1. Fokusera på att hitta rätt i stället för att leta fel, både hos dina medarbetare/kollegor och i verksamheten.
  2. Skapa en kultur av snällhet och hjälpsamhet.
  3. Tillvarata varandras styrkor i stället för att fastna i svagheterna.
  4. Prata om vad ni vill ha MER av, snarare än MINDRE av. När ett problem uppstår – fråga er vad ni vill ha I STÄLLET och formulera om problemet till ett positivt mål.
  5. Älta era framgångar, lyft och lär av det som går bra. Det är både roligare och ger bättre lärdomar än att älta misslyckanden.
  6. Se det bästa i varandra och ägna mer tid åt att förstärka varandras positiva sidor än att kritisera de negativa.
  7. Skapa psykologisk trygghet och se till att alla känner sig välkomna och inkluderade i gruppen.
  8. Hjälp varandra att skapa goda resultat så att alla kan känna stolthet över sina prestationer.
  9. Våga lyfta även sådant som irriterar och skaver, innan det växer till fullskaliga konflikter. Gör det på ett vänligt och nyfiket sätt – sträva efter att ni ska förstå varandra bättre, inte avgöra vem som har rätt eller fel. 
  10. Uppmuntra och fira misslyckanden – vi behöver våga testa och experimentera och veta att vi inte blir straffade om det går snett.

Läs mer om arbetsglädje och arbetsmiljö här