En grupp människor runt ett skrivbord

2 viktiga principer som skiljer styrkebaserat förändringsarbete från traditionellt förändringsarbete

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


”Förändring är svårt och människor är motsträviga.”

Det är den inställning jag ofta möter i organisationer. Men det beror ju på HUR man jobbar med förändring! När man jobbar styrkebaserat blir upplevelsen helt annorlunda.

Här är två viktiga principer som skiljer styrkebaserat förändringsarbete från traditionellt förändringsarbete:

Positivt fokus

Medan traditionellt förändringsarbete ofta fokuserar på problem, brister och vad man vill ha mindre av, fokuserar man i styrkebaserad förändring främst på det önskade läget och vad man vill ha mer av. I stället för att gräva i det som inte fungerar och varför det inte fungerar, letar man efter vad som redan fungerar bra och hur man kan göra ännu mer av det.

Delaktighet

I traditionellt förändringsarbete är det oftast ledningsgruppen som kommer fram till vad som ska förändras. Sedan kommunicerar man ut detta till medarbetarna, som ofta inte har fått medverka alls utan ställs inför ett färdigt beslut. Detta väcker förändringsmotstånd, oro och förvirring, och leder till att det tar längre tid att genomföra förändringen. I styrkebaserad förändring involveras alla som påverkas av förändringen redan från början. Alla får vara med och utforma visionen för framtiden och lyfta upp goda exempel på vad som redan fungerar bra, styrkor, resurser och lösningar att ta med sig och bygga vidare på. Det tar längre tid i början, men implementeringen går betydligt snabbare eftersom alla redan är med på tåget.

Läs mer om delaktighet och varför den traditionella formeln för förändringsarbete, 3333, inte är särskilt smart.

Att arbeta styrkebaserat ger människor upplevelsen av att de faktiskt kan vara med och påverka, det skapar kreativitet och engagemang, det bidrar till en positiv stämning, stärkt självförtroende och ökad arbetsglädje och motivation. Och allt det bidrar i sin tur både till att förändringsarbetet känns lättare och roligare och att det blir mer framgångsrikt.

Hur jobbar ni med förändring i din organisation? Vad tror du skulle hända om ni använde ett mer styrkebaserat arbetssätt?

Läs mer om styrkebaserat förändringsarbete här