3 saker som skiljer framgångsrika organisationer från mindre framgångsrika

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Alla organisationer vill nå framgång, men det är stor skillnad på hur de bär sig åt. Forskaren Kim Cameron har visat att de allra mest framgångsrika organisationerna skiljer sig från sina konkurrenter på tre avgörande sätt:

  1. Medan de flesta organisationer fokuserar på att förebygga och lösa problem och brister, med målet att upprätthålla en minimistandard, siktar de mest framgångsrika organisationerna mycket högre – de strävar efter att överträffa alla förväntningar och nå exceptionella resultat.
  2. De skapar en kultur som uppmuntrar goda handlingar, som att hjälpa varandra, vara generös, dela med sig av information och förlåta människor när de gör misstag.
  3. De har ett uppskattande förhållningssätt, dvs de fokuserar på det bästa snarare än det värsta. De lyfter fram styrkor, förmågor och möjligheter snarare än hot, problem och svagheter.

Vilken strategi har din organisation för att nå framgång?