3 steg för att få fram det bästa i andra

Författare:

Publicerades den:


Vad har du för förväntningar på människorna i din närhet? Några av de mest spännande studierna inom socialpsykologin handlar om självuppfyllande profetior, vilket innebär att det vi förväntar oss ska hända också tenderar att bli verklighet.

Ett känt exempel är Robert Rosenthals studier på 60-talet, där han intelligenstestade barnen i en skola i Kalifornien och slumpmässigt lottade fram namnen på ett antal barn, som han pekade ut som de mest intelligenta. Detta ledde till att lärarna fick högre förväntningar på de utpekade “smarta” barnen, och i slutet av läsåret visade det sig att dessa barn hade fått mycket bättre skolresultat än sina kamrater.

På samma sätt kan du påverka människor omkring dig med dina förväntningar. Ser du det bästa hos andra så är det också det du får. Tror du det värsta om andra så är det mer av det du får. Vi får helt enkelt mer av det som vi uppmärksammar.

Här är 3 enkla steg som hjälper dig att få fram det bästa i andra:

  1. Ha höga förväntningar
    Ha tillit till de människor du har omkring dig, tro på deras förmåga och potential att utvecklas. Utgå ifrån att det du önskar dig mer av hos andra redan finns där, även om det inte är så synligt.
  2. Spåra det goda
    Håll utkik och leta aktivt efter varje litet tecken på det du vill se mer av.
  3. Vattna där det gror
    Så fort du ser ett litet tecken av det du önskar mer av, gäller det att förstärka det. Visa uppskattning, ge uppmärksamhet, uppmuntran, erkännande och beröm, be om mer.

Jag coachade en gång en kvinna som tyckte riktigt illa om sin exman, och han i sin tur tyckte lika illa om henne. Eftersom de hade två barn ihop var de ändå tvingade att försöka samarbeta, med tämligen uselt resultat.

Jag gav kvinnan i uppgift att under de närmaste veckorna utgå ifrån att exmannen också ville ha ett bättre samarbete, leta efter varje litet tecken på samarbetsvilja hos honom, och så fort hon upptäckte något, förstärka det och visa sin uppskattning. Mindre bra beteenden skulle hon bara ignorera. Och så skulle hon naturligtvis försöka uppföra sig vettigt själv också.

Tre veckor senare kom hon tillbaka och sa “Det är jättemärkligt, han har blivit riktigt trevlig!

Vem har du i din närhet som du skulle kunna testa det här på? Någon du retar dig lite på? Eller kanske någon som du redan nu ser potentialen hos, men som skulle behöva lite stöttning för att verkligen blomma ut? Prova! Ha tilltro till personen, leta efter det goda och förstärk när du hittar det!