Siffrorna 3333

3333 – den vanligaste formeln för förändringsarbete

Författare:

Publicerades den:


Du har säkert stött på den allra vanligaste formeln för förändringsarbeten; 3333. Den innebär att:

  • Ledningsgruppen ägnar 3 månader åt att arbeta fram en ny strategi.
  • Sen ägnar de 3 dagar åt att sätta in mellancheferna i planen.
  • Mellancheferna ägnar 3 timmar åt att informera alla medarbetare.
  • Och sen ägnas 3 år åt att hantera förändringsmotstånd….

I traditionellt förändringsarbete ses ledningen (gärna kompletterad med externa konsulter) som experter på verksamheten. ”Vi kommer på något smart och sen sätter vi ihop en stor kommunikationskampanj och rullar ut den i organisationen.” Problemet är att man då rullar över människor, i stället för att få dem med sig.

I inkluderande förändringsmetoder, som Appreciative Inquiry (AI), ser man i stället alla anställda som experter på verksamheten. I AI bjuds ALLA de människor vars framtid det handlar om in att vara en del av processen. Alla som påverkas av förändringarna involveras i att tillsammans skapa framtiden. På så sätt tillvaratas den samlade kompetensen hos alla som arbetar på olika nivåer i verksamheten, alla erfarenheter och idéer värdesätts och alla får vara med och påverka.

Det behöver inte bara vara de anställda som bjuds in utan även andra intressenter kan involveras i arbetet. I en skola är det t ex klokt att ha med inte bara lärare, ledning och administrativ personal utan även elever i förändringsarbetet.

Det är ganska stor skillnad på att vara ”i samtalet” snarare än ”kommunicerad till”. Att involvera alla berörda redan från början gör att förändringsmotståndet uteblir. Alla är med på tåget redan från start, alla har fått bidra i processen och det gör att implementeringen går fort.

En annan viktig aspekt som skiljer Appreciative Inquiry från traditionella förändringsmetoder är att AI har ett positivt/uppskattande fokus. En av utgångspunkterna i AI är att de frågor vi ställer avgör vad vi upptäcker, de skapar vår bild av världen och de avgör vad människor i organisationen tänker på, pratar om och lär sig om. Mänskliga system – individer, grupper, organisationer, samhällen och familjer – rör sig i riktning mot det de studerar. I stället för att leta efter problem att åtgärda, letar man i AI efter det man vill se mer av; de goda exemplen, det som fungerar bra, det som bidrar till att man ibland lyckas extra bra. Att tillsammans lyfta fram och utforska allt det man redan gör bra och vad som kännetecknar verksamheten när den fungerar som allra bäst, skapar en härligt positiv stämning, stolthet, glädje och engagemang. Det bidrar också till en mängd kreativa idéer för hur man kan ta vara på sina styrkor och framgångsfaktorer och tillsammans utveckla verksamheten vidare.

Vill du veta mer om hur du kan använda AI i din verksamhet för att skapa positiv och bestående utveckling? Välkommen att höra av dig.