Text "feedback"

7 tips för att få mer uppskattning på jobbet

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


En viktig drivkraft för de flesta människor är att få känna att vi gör ett bra jobb, att vårt arbete är viktigt, att vi bidrar, presterar och uppnår goda resultat, och kan känna oss stolta över det vi presterar. Vi vill också få uppmärksamhet från andra för våra prestationer, ett kvitto på att vi bidrar med något bra.

Brist på uppskattning, ja, egentligen brist på återkoppling överhuvudtaget, kan göra att vi tappar motivationen och engagemanget. Forskning visar att om chefen fokuserar på dina styrkor ökar ditt engagemang dramatiskt jämfört med om chefen fokuserar på dina svagheter. Men värst är faktiskt om din chef ignorerar dig, då tappar du allra mest i engagemang. Att vara helt ignorerad är det värsta tänkbara psykologiska tillståndet. Du skulle faktiskt må bättre om din chef gick från att ignorera dig till att konstant klaga på vad du gör fel, för då får du åtminstone någon form av uppmärksamhet.
 
Brist på uppskattning kan också leda till en känsla av otillräcklighet, osäkerhet på oss själva och vår prestation. Duger jag? Är det överhuvudtaget någon som ser vad jag gör? Den här osäkerheten kan göra att vi anstränger oss och jobbar ännu hårdare, orsaka stress och i värsta fall bidra till utmattningssyndrom.  

Vad kan du då göra själv om du tycker att du får för lite uppskattning på ditt jobb? Här kommer några förslag:

 1. Fundera på vilka kollegor du själv uppskattar. Vad gör de som får dig att uppskatta dem? Gör likadant! Några exempel:
  – Leverera resultat. Gör ett bra jobb helt enkelt.
  – Var hjälpsam mot dina kollegor.
  – Var pålitlig.
 2. Bli själv bättre på att visa uppskattning gentemot dina kollegor – känslor och beteenden smittar och vi kan alla ta ansvar för att bidra till en feedbackkultur i organisationen.
 3. Ge feedback till dig själv! Uppmärksamma och fira det som går bra. Utvärdera i slutet av dagen; vad har gått bra och varför, vad har gått mindre bra och hur kan jag göra på ett annat sätt nästa gång.
 4. Hitta dina egna styrkor och försök få så mycket användning av dem som möjligt i ditt arbete. Att använda dina styrkor ger energi, lust och engagemang och hjälper dig att prestera bättre – och ökar därmed chansen att du får uppskattning för det du gör.
 5. Be din chef om mer återkoppling. Om du gör det ofta kan du förhoppningsvis hjälpa chefen att bli bättre på att själv ge återkoppling utan att du måste be om det. Du kan också föreslå att ni har regelbundna återkopplingsmöten. Tala om att det är viktigt för dig att få återkoppling för att veta om du gör ett bra jobb och fokuserar på rätt saker.
 6. Du kan även be dina kollegor om återkoppling.
 7. Ibland kanske du måste bli lite bättre på att marknadsföra dina prestationer – se till att chefen faktiskt vet vad du gör.

Lycka till!