överläggande bild

Appreciative Inquiry

En positiv revolution i förändringsarbetet


Vad är Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry (AI) började utvecklas på 1980-talet av David Cooperrider och Suresh Srivastva på Case Western Reserve University i Cleveland, USA.

AI skiljer sig från traditionella förändringsmetoder genom att inte intressera sig så mycket för problem och brister, utan i stället fokusera på det man vill ha mer av och det som redan fungerar bra.

Utgångspunkten i Appreciative Inquriy är att alla – individer, grupper och organisationer – har något som fungerar bra. Genom att utforska och undersöka det som är bra, det som ”ger liv” till en grupp när den är som allra bäst, kan vi få ännu mer av det.

Egentligen kan Appreciative Inquiry bättre beskrivas som en förändringsfilosofi och inte bara en metod. En process som använder AI kan se väldigt olika ut, alltifrån en enkel övning i en grupp till stora så kallade AI summits, konferenser där organisationer samlar alla sina anställda och andra intressenter under flera dagar för att utforska vad som kännetecknar verksamheten när den fungerar som bäst, och utifrån det bygga sin ideala framtid.

Appreciative Inquiry bidrar till positiv och hållbar förändring

Även om tillvägagångssätten kan variera mycket, utgår de flesta som använder AI från det som är själva kärnan i AI; förhållningssättet till förändring och grundprinciperna i Appreciative Inquiry.

Du kanske även är nyfiken på att läsa om:

Styrkebaserad utveckling

Styrkebaserat ledarskap

Styrkebaserat teamwork

Styrkebaserat förändringsarbete

Lösningsfokus

Positive Deviance

Arbetsglädje

Viktiga utgångspunkter i Appreciative Inquiry

Uppskattande frågor

Som namnet säger handlar Appreciative Inquiry dels om att ha ett positivt, uppskattande fokus (appreciative), dels om att utforska och ställa frågor (inquiry). Vad vi frågar avgör vad vi upptäcker. De frågor vi ställer skapar vår bild av världen. De avgör också vad människor i organisationen tänker på, pratar om och lär sig om, och i vilken riktning organisationen rör sig. Det vi fokuserar på och ställer frågor om tenderar att växa. Därför bör vi välja våra frågor med omsorg.

Delaktighet

Många förändringar innebär att ledningsgruppen tänker ut en plan, sätter ihop en kommunikationskampanj och rullar ut den nya planen i organisationen. Problemet är att de rullar över människor, missar att tillvarata kompetens, och skapar motstånd i stället för engagemang.

I AI anstränger man sig för att involvera människor att tillsammans skapa framtiden. Målet är att låta ALLA de människor vars framtid det handlar om vara delaktiga redan från start. På så sätt kan man tillvarata all den erfarenhet, kunskap och kreativitet som finns, vilket innebär att de planer som tas fram blir mycket mer välgrundade. Man slipper också förändringsmotstånd, eftersom alla är med på tåget redan från början.

Kontinuitet, förnyelse och vägen framåt

Ytterligare en viktig tanke i AI är att framgångsrik förändring och utveckling inte betyder att allt ska förändras. Vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet. Även om vi vill utvecklas, förnya oss och förändras, så är det viktigt med kontinuitet – att förstå, uppskatta och bygga vidare på det som håller ihop en grupp eller organisation, och som kännetecknar den när den är som bäst.

I AI kallas detta för den positiva kärnan. Det kan handla om höjdpunkter, vändpunkter, framgångshistorier, traditioner och processer. En AI-process börjar oftast med att man utforskar denna positiva kärna. Därefter ser man framåt, undersöker nya möjligheter och målar upp en bild av det önskade läget. Och slutligen hittar man sätt att röra sig mot den önskade framtiden.

5 grundprinciper i Appreciative Inquiry

 1. Den konstruktionistiska principen
 2. Samtidighetsprincipen
 3. Den poetiska principen
 4. Den förväntansfulla principen
 5. Den positiva principen

Läs mer om grundprinciperna i Appreciative Inquiry här

” Tack för en helt fantastisk föreläsning. (…) Vi har redan satt igång och förankrar dina idéer i organisationen. T.ex. hade vi vårt bästa personalmöte på länge nu i morse då alla började berätta om de positiva grejerna som hände förra veckan! Din föreläsning hade inte kunnat komma med bättre tajming – stort tack! ”

Ted Wallin

Business Director, Gambit

” Vill bara skicka ett STORT TACK för din fantastiska föreläsning hos oss på The Body Shop! DU var mycket uppskattad och vi har startat en riktig positiv revolution i hela min region!  Vi har hamnat i en jättehärlig FLOW som märks både bland medarbetarna men också i siffrorna! Tusen tack!!! ”

Carina Rosenblad

District Sales Manager, The Body Shop

” Thank you so much for the fantastic contribution you made at the CIDESCO International´s Schools & Examiners meeting. I was most impressed by the way you referred to scientific research, motivated the audience and mixed it all with a great sense of humor. I knew you would do an outstanding job and you lived up to and exceeded our expectations! ”

Anna-Cari Gund

President, CIDESCO

” Inspirationsföreläsningen med Gunnel är en av de bästa jag tagit del av. Gunnel är jordnära, smakfull och personlig i sitt framträdande och kan med humor förmedla klockrena sanningar som landade väldigt väl i vår organisation. Utöver att ge inspiration och glädjefyllda skratt så fick vi också några enkla verktyg att applicera i vår vardag. Vi har påbörjat vår positiva revolution!”

Katarina Törnros

Regionchef, LRF Konsult

” Gunnel Ryner är en av de bästa talare vi anlitat till Kvalitetsmagasinet Live. Genom att blanda teori med levande exempel, kryddat med en stor portion humor, får hon alla att förstå hur ett positivt angreppssätt kan ta verksamheten till helt nya höjder. ”

Anna Nyström

Chefredaktör, Kvalitetsmagasinet

” Tack för en fantastisk föreläsning och workshop, du lyfte hela medarbetargruppen och har en förmåga att ändra fokus från negativt tankesätt till att tänka på det som är bra. Redan på måndagen började några av personalen lyfta fram bra händelser. Tack!”

Valentina Trpezanovska

Verksamhetschef Område Varberg, Närsjukvården Halland

” Tusen tack för en toppen-föreläsning, där många kloka tankar skapades hos åhörarna! Allvar och roligheter levererades på ett så mästerligt, lättsamt sätt. Att se det positiva i första hand har definitivt fastnat hos hela gänget. Högsta omdöme ges från oss alla! ”

Sofia Sestorp

Affärschef, Kinda Ydre Sparbank

” Ett kärnkraftverk ska självklart ha högt fokus på att förebygga och åtgärda avvikelser men våra arbetssätt kan utvecklas mycket om vi inkluderar våra framgångar i utvecklingsarbetet. Tack för den insikten Gunnel, du var verkligen en inspirationskälla!”

Cecilia Lindmark

Arbetsmiljöingenjör, Forsmark Kraftgrupp AB

” Gunnel har medels insiktsgivande föreläsningar och medryckande workshops hjälpt oss långt på vägen mot att skapa en mer positiv, tillitsfull, engagerande och respekterande företagskultur. Gunnel har med hela sin insats överträffat alla våra förväntningar och jag kan varmt rekommendera henne till alla er som vill utvecklas med mer positiva och styrkebaserade attribut.”

Jens Sjöström

Försäljningschef, Aratron AB

” Inspirationsföreläsningen för oss administrativa chefer om uppskattande ledarskap följdes av en styrkebaserad workshop där vi utforskade egna goda exempel. En fantastisk dag med mycket ny kunskap och möjlighet att träna och reflektera. STORT TACK Gunnel för en INNEHÅLLSRIK FÖRELÄSNING och en MYCKET INSPIRERANDE WORKSHOP !!!!!”

Anne-Li Silberk

Administrativ chef, Linköpings universitet

Appreciative Inquiry steg för steg – 4D-modellen

AI innehåller 4 faser, kallade 4D. De fyra faserna kan användas som grund för ett samtal, ett stort gruppmöte eller en hel organisationsförändring. Det exakta innehållet i de olika faserna kan se väldigt olika ut, beroende på vem som leder processen och gruppens/organisationens behov och önskemål.

Appreciative Inquiry 4D-modellen

Den positiva kärnan
I centrum finns den positiva kärnan – allt som kännetecknar organisationen när den är sitt allra bästa; dess medarbetares samlade klokhet, dess styrkor, förmågor, resurser och tillgångar. AI tydliggör allt det goda som redan finns och hur man kan förstärka det ytterligare.

Positivt ämne/mål
Innan undersökningen startar behöver man bestämma målet/ämnet för undersökningen. Det ska vara positivt formulerat, alltså som något man vill ha mer av eller vill bli ännu bättre på, inte något man vill komma bort ifrån. Ibland kallas detta steg för Define.

 1. Discovery
  Första fasen handlar om att utforska det som redan fungerar bra. Här lyfter man fram och undersöker goda exempel, höjdpunkter, tidigare framgångar och situationer då gruppen och dess medlemmar har varit som allra bäst, och vad som har bidragit till dessa höjdpunkter.
 2. Dream
  Denna fas handlar om att ”drömma” sig framåt i tiden och ta fram visioner för sitt önskade läge. Om vi gjorde ännu mer av det som redan fungerar bra, det som kännetecknar oss när vi är som allra bäst – vad skulle bli möjligt då? Hur vill vi att vår arbetsplats och vår verksamhet ska se ut om ett (eller kanske två eller fem) år?
 3. Design
  I denna fas tar man fram förslag för hur man ska kunna nå den önskade framtiden. Vad behöver hända för att vi ska ta oss till det önskade läget? Vad av det vi redan gör bra kan vi bygga vidare på och göra mer av? Vilka nya idéer har vi fått?
 4. Destiny
  Den sista fasen är en genomförandefas. Nu är det dags att börja agera och besluta om personliga och organisatoriska initiativ och åtaganden. Förslagen sorteras och prioriteras. Grupper formas som tar ansvar för genomförandet av de förslag man kommer överens om att börja med. Man skapar strukturer och system för att stötta arbetet, följa upp och fira alla framsteg som görs.

Läs mer om Appreciative Inquiry

Böcker om Appreciative Inquiry och styrkebaserad utveckling

Hitta rätt i stället för att leta fel – vägen till ett gladare liv, bättre relationer och oslagbara team

HITTA RÄTT är en unik guide för dig som vill skapa positiv förändring i ditt eget och andras liv. Du får en skattkista fylld av konkreta verktyg för att se och förstärka det goda, hitta lösningar, tillvarata styrkor, lära av framgångar och bygga utveckling på det som fungerar bra.

Bok Hitta rätt i stället för att leta fel

Släng problemglasögonen – starta en positiv revolution

”Släng problemglasögonen” är en inspirationsbok för dig som leder människor, samarbetar med människor, bor med människor, känner människor eller helt enkelt ÄR människa. Den innehåller mängder av idéer, metoder och tips som du kan använda både privat och i jobbet för att skapa positiv och bestående utveckling.

Bokomslag Släng problemglasögonen

Senaste blogginläggen om Appreciative Inquiry