Överkroppen av kvinna i kostym som håller skylt med texten Jag är din expert

Är du expert på allt eller ingenting?

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Ibland slås jag av hur vissa konsulter, säljare, experter, talare, coacher mm tycks kunna hjälpa till med nästan vad som helst. Är de verkligen så otroligt breda i sin kompetens, undrar jag, eller har de bara en lite skev självbild? Och är de verkligen det bästa alternativet för kunden, eller handlar det mer om desperation? Om kunden behöver någon som är expert på t ex tallkottar, så kanske inte någon som egentligen är astrolog, eller ekonom, är bäst lämpad, även om hen har sett tallkottar under sina skogspromenader.

Jag får ofta förfrågningar om att föreläsa om ämnen som ligger lite utanför det jag brukar prata om. Ibland är det ändå närliggande och ryms inom ramen för min kompetens. Då brukar jag tacka ja, och så lägger jag ner flera veckor på att förbereda mig.

Ibland är det ämnen som jag inte alls har koll på, och då brukar jag tala om det och tipsa kunden om någon annan som är expert på just det.

Ibland kan jag säga att ja, jag kan prata om det, men inte på det sätt du kanske tänker dig utan med en annan infallsvinkel. Om jag t ex blir inbjuden att prata om förändring så vill jag inte prata om hur man hanterar människors förändringsmotstånd. Jag vill hellre prata om hur man kan jobba med förändring på ett sätt som inte skapar något motstånd. Om jag blir tillfrågad om jag kan prata om gruppers utvecklingsfaser, så säger jag att jag inte är så förtjust i de teorierna och modellerna, eftersom grupper sällan är beständiga. Jag tycker det är mer användbart att prata om hur vi kommunicerar effektivt och skapar goda samarbetsrelationer med alla vi möter i vårt arbete.

Ofta säger jag att jag inte är expert på det kunden vill ha, men att jag kan lära dem ett sätt att jobba med utveckling som bygger på att de hittar sina egna styrkor, lösningar, framgångsfaktorer och resurser. I stället för att jag säger att ”så här ska ni göra för att bli bättre på t ex kundservice, försäljning, innovation eller samarbete”, tar jag rollen som ”icke vetande” och låter kunden vara expert på sitt eget liv och sin egen verksamhet. Deltagarna får undersöka hur de själva redan gör när de lyckas, och hitta sätt att göra mer av allt det de redan gör bra. De får helt enkelt upptäcka att de redan vet hur man gör, för de gör det redan, åtminstone till viss del. De visste bara inte om att de vet. Det brukar vara det allra roligaste, både för deltagarna och för mig! Det kallas styrkebaserad utveckling, eller lösningsfokus, och är det jag brinner för allra mest.