Skylt med text Right/Wrong

Att älta problem och misslyckanden lär oss ingenting om vad som orsakar framgång!

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Nästan överallt stöter jag på den. Myten om att utveckling handlar om att analysera problem, fel och misslyckanden och undersöka varför saker går dåligt.

Men på det sättet lär vi oss bara mer om problemet! Kanske kan det hjälpa oss att undanröja fel och undvika att göra samma misstag igen, men vi lär oss ingenting om hur vi ska nå verklig framgång. Det handlar mer om skadebegränsning än om utveckling.

Vill du, eller ditt team, utvecklas på riktigt är det smartare att lyfta fram och undersöka vad som redan fungerar bra. Era goda exempel, tidigare framgångar, allt det som redan för er i rätt riktning. Vad är det som har bidragit till att detta har gått/går så bra? Vilka strategier, beteenden, attityder och förmågor har visat sig orsaka framgång?

Egentligen säger det sig självt. Vill du lära dig ryska är det rätt meningslöst att studera spanska. Vill du lära dig om vad som orsakar framgång – studera framgångar.

Vad vi fokuserar på påverkar förstås också stämningen och våra känslor.
– Fel-fokuset bidrar ofta till uppgivenhet, skuldbeläggande och anklagelser.
– Rätt-fokuset bidrar till stolthet, självförtroende och glädje.
Vilket tror du ger bäst förutsättningar för fortsatt utveckling?

Läs mer om styrkebaserad utveckling här