överläggande bild

Coachande förhållningssätt & coachande ledarskap – få fram det bästa i andra människor


Coaching, coachande ledarskap och ett coachande förhållningssätt har under de senaste 20 åren slagit igenom stort i Sverige. Allt fler har upptäckt fördelarna med att coacha människor till att hitta sina egna lösningar och svar, i stället för att tala om för dem vad de ska göra.

Coaching frigör människors potential, tillvaratar deras styrkor och resurser, och hjälper dem att växa, utvecklas och nå sina mål.

Två personer i samtal

Du kanske även är nyfiken på att läsa om:

Styrkebaserat ledarskap

Lösningsfokus

Mål & motivation

Vad är coaching/ett coachande förhållningssätt?

Coaching hjälper människor framåt

Coaching innebär att chefen eller coachen kliver ner från rollen som expert och i stället ser sin medarbetare eller klient som expert på sitt eget liv. I stället för att ge råd och instruktioner, ställer coachen/den coachande ledaren frågor som hjälper den coachade att reflektera över situationen och finna sin egen väg framåt.

International Coach Federation (ICF) definierar coaching så här: ”Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ lärprocess som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.”

Coachens uppgift är att utforska vad klienten vill åstadkomma, hjälpa hen att komma till egna insikter och hitta egna lösningar och strategier, och att hålla klienten ansvarig för att genomföra det hen bestämmer sig för att göra.

Vem har nytta av att lära sig ett coachande förhållningssätt?

Alla som möter människor i sitt arbete eller på sin fritid har nytta av att ha ett coachande förhållningssätt. Coaching är användbart för alltifrån chefer, lärare, rådgivare, konsulter och vårdpersonal till föräldrar och idrottsledare.

Med ett coachande förhållningssätt släpper du kravet att du själv måste ha alla svar. Du bildar i stället ett team med den du coachar, ni krokar arm i sökandet efter de bästa lösningarna för just den personen. Din uppgift är framför allt att ställa frågor som hjälper den du coachar att hitta sina egna svar.

Vill du och dina kollegor lära er mer om coaching? Läs om mina utbildningar i coachande förhållningssätt och coachande ledarskap här nedanför.

Boka en utbildning i coachande förhållningssätt / coachande ledarskap

” Tack för en helt fantastisk föreläsning. (…) Vi har redan satt igång och förankrar dina idéer i organisationen. T.ex. hade vi vårt bästa personalmöte på länge nu i morse då alla började berätta om de positiva grejerna som hände förra veckan! Din föreläsning hade inte kunnat komma med bättre tajming – stort tack! ”

Ted Wallin

Business Director, Gambit

” Vill bara skicka ett STORT TACK för din fantastiska föreläsning hos oss på The Body Shop! DU var mycket uppskattad och vi har startat en riktig positiv revolution i hela min region!  Vi har hamnat i en jättehärlig FLOW som märks både bland medarbetarna men också i siffrorna! Tusen tack!!! ”

Carina Rosenblad

District Sales Manager, The Body Shop

” Thank you so much for the fantastic contribution you made at the CIDESCO International´s Schools & Examiners meeting. I was most impressed by the way you referred to scientific research, motivated the audience and mixed it all with a great sense of humor. I knew you would do an outstanding job and you lived up to and exceeded our expectations! ”

Anna-Cari Gund

President, CIDESCO

” Inspirationsföreläsningen med Gunnel är en av de bästa jag tagit del av. Gunnel är jordnära, smakfull och personlig i sitt framträdande och kan med humor förmedla klockrena sanningar som landade väldigt väl i vår organisation. Utöver att ge inspiration och glädjefyllda skratt så fick vi också några enkla verktyg att applicera i vår vardag. Vi har påbörjat vår positiva revolution!”

Katarina Törnros

Regionchef, LRF Konsult

” Gunnel Ryner är en av de bästa talare vi anlitat till Kvalitetsmagasinet Live. Genom att blanda teori med levande exempel, kryddat med en stor portion humor, får hon alla att förstå hur ett positivt angreppssätt kan ta verksamheten till helt nya höjder. ”

Anna Nyström

Chefredaktör, Kvalitetsmagasinet

” Tack för en fantastisk föreläsning och workshop, du lyfte hela medarbetargruppen och har en förmåga att ändra fokus från negativt tankesätt till att tänka på det som är bra. Redan på måndagen började några av personalen lyfta fram bra händelser. Tack!”

Valentina Trpezanovska

Verksamhetschef Område Varberg, Närsjukvården Halland

” Tusen tack för en toppen-föreläsning, där många kloka tankar skapades hos åhörarna! Allvar och roligheter levererades på ett så mästerligt, lättsamt sätt. Att se det positiva i första hand har definitivt fastnat hos hela gänget. Högsta omdöme ges från oss alla! ”

Sofia Sestorp

Affärschef, Kinda Ydre Sparbank

” Ett kärnkraftverk ska självklart ha högt fokus på att förebygga och åtgärda avvikelser men våra arbetssätt kan utvecklas mycket om vi inkluderar våra framgångar i utvecklingsarbetet. Tack för den insikten Gunnel, du var verkligen en inspirationskälla!”

Cecilia Lindmark

Arbetsmiljöingenjör, Forsmark Kraftgrupp AB

” Gunnel har medels insiktsgivande föreläsningar och medryckande workshops hjälpt oss långt på vägen mot att skapa en mer positiv, tillitsfull, engagerande och respekterande företagskultur. Gunnel har med hela sin insats överträffat alla våra förväntningar och jag kan varmt rekommendera henne till alla er som vill utvecklas med mer positiva och styrkebaserade attribut.”

Jens Sjöström

Försäljningschef, Aratron AB

” Inspirationsföreläsningen för oss administrativa chefer om uppskattande ledarskap följdes av en styrkebaserad workshop där vi utforskade egna goda exempel. En fantastisk dag med mycket ny kunskap och möjlighet att träna och reflektera. STORT TACK Gunnel för en INNEHÅLLSRIK FÖRELÄSNING och en MYCKET INSPIRERANDE WORKSHOP !!!!!”

Anne-Li Silberk

Administrativ chef, Linköpings universitet

Vinster med coachande ledarskap / coachande förhållningssätt

Effekter av coaching

  • ”Empowerment”. Coaching stärker människor, hjälper dem se sina egna resurser och lita på att de själva många gånger sitter på lösningarna.
  • Genom att du ställer frågor visar du att du sätter värde på den coachades kunskaper. 
  • Coaching leder oftast till bättre lösningar och strategier. Det är inte säkert att dina råd är vad som passar just den här personen bäst eller att hen är särskilt motiverad att göra det du tycker ska göras.
  • Chansen att den coachade faktiskt gör det ni har kommit överens om är mycket större när de själva har kommit på vad som behöver göras.
  • Coaching hjälper människor att lita mer på sin egen kompetens och förmåga, i stället för att göra sig beroende av att någon annan ska tala om vad de ska göra. Det ökar också människors förmåga att hantera osäkerhet.

När ska man coacha och när passar det inte?      

Coacha:

  • När du vill stärka klienten, öka lärandet, göra klienten självgående

Inte coacha:

  • När det brinner i knutarna och är viktigt att agera snabbt
  • När du faktiskt sitter inne med sakkunskap som klienten saknar och frågar efter

Lösningsfokuserad coaching – ännu mer fokus på resurser, styrkor och det som fungerar bra

Fyrkantiga gröna klossar med bokstäver som formar ordet Solution, en hand som placerar dit klossen med bokstaven U

Coaching som metod är starkt influerad av Lösningsfokuserad korttidsterapi.

Lösningsfokus används i dag inte bara inom terapi utan även inom coaching av enskilda individer, inom skolan, i socialt arbete, som en ledarskapsfilosofi, och i grupp- och organisationsutveckling.

Om du frågar mig är Lösningsfokus en helt fantastisk metod, som lyfter människor ännu mer än vanlig coaching. Läs mer om Lösningsfokus här.

Vill du själv träffa en coach? Läs mer här om hur jag jobbar med lösningsfokuserad coaching.

Vill du och dina kollegor lära er mer om Lösningsfokus? Läs om mina utbildningar i Lösningsfokus här.

Läs mer om coachande förhållningssätt & coachande ledarskap