OK-stämpel

Den vana som gör oss lyckligast är den vi är sämst på

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


För några år sedan gjorde en brittisk organisation en studie av 5000 personer kring tio vanor som forskningen har visat gör människor lyckligare. De tio vanorna var:

• Vänlighet/hjälpsamhet mot andra
• Skapa goda relationer
• Fysisk aktivitet
• Uppskatta livets ljuspunkter
• Lära sig nya saker
• Röra sig mot uppsatta mål
• Hitta sätt att återhämta sig efter motgångar
• Göra aktiviteter som ger positiva känslor
• Självacceptans – vara snäll mot sig själv och tycka att man duger som man är
• Göra aktiviteter som ger en känsla av mening

Studien visade att självacceptans var den vana som allra starkast bidrog till människors lycka. Samtidigt var det den vana som deltagarna i studien var sämst på.

En av forskarna bakom studien säger: ”Vårt samhälle sätter hög press på oss att vara framgångsrika och ständigt jämföra oss med andra. Detta orsakar mycket olycka och ångest. Våra resultat påminner oss om att om vi kunde lära oss att bli bättre på att acceptera oss själva precis som vi är, skulle vi känna oss mycket lyckligare. Resultaten bekräftar också att våra dagliga vanor har en betydligt större påverkan på vår lycka än vi kanske tror.”

Hur bra är DU på att acceptera och vara snäll mot dig själv? Vilka är dina bästa knep?