Kundundersökning tre smileys, neutral/nöjd/missnöjd, finger som pekar på nöjd

Dina frågor avgör riktningen

Författare:

Publicerades den:


De frågor vi ställer avgör vilken riktning en förändring tar. Positiva frågor leder till positiv förändring.

Föreställ dig att ni har fått en del klagomål från missnöjda kunder. Vad gör ni då? De flesta skulle nog börja gräva i problemet. Varför är kunderna missnöjda, hur vanligt förekommande är problemet, vem är det som gör vad fel? osv.

Men tänk om ni skulle vända på det? Att ställa frågor om när ni har lyckats göra kunderna supernöjda, och hur ni bar er åt då, kommer att inspirera till fler positiva handlingar än att ställa frågor om när kunder har varit missnöjda. Människor som känner sig stolta, glada och inspirerade kommer naturligtvis att bidra mer till en positiv utveckling än människor som känner sig rädda, osäkra, kritiserade eller misslyckade.

Vilka frågor ställer ni på din arbetsplats? Vilka frågor ställer du själv?

Positiva frågor är en viktig del i styrkebaserad utveckling som du kan läsa mer om här