Engagerad eller oengagerad?

Författare:

Publicerades den:


“To win customers — and a bigger share of the marketplace — companies must first win the hearts and minds of their employees.”

(ur Gallups rapport “State of the Global Workplace” 2013)

Jag läser i tidningen Chef om Ledarskaparnas nya undersökning VD-barometern, där VD:ar uppger att de ser ökat engagemang hos medarbetarna som det näst viktigaste utvecklingsområdet för att öka tillväxten (allra viktigast var affärsutveckling). Samtidigt har bara 1% angett medarbetarengagemang som sin främsta prioritering. ”Man har insikten om hur viktigt personalengagemanget är, men inte riktigt orken”, säger Mats Frid, som är ansvarig för undersökningen.

Det här stämmer ganska väl med den bild jag själv får när jag träffar chefer. Bara det senaste året har jag flera gånger fått höra av höga chefer att ”om bara våra medarbetare var lite mer engagerade, skulle allt gå kanonbra”. Men de verkar inte alltid ha tänkt på att engagemang inte kommer av sig självt – det går ju liksom inte att beordra fram.

Gallup har i sina globala studier visat att bristande engagemang är ett stort problem på arbetsplatser över hela världen. I deras rapport ”State of the Global Workplace 2013” kan man läsa att i Sverige är 16% av arbetskraften engagerade i sina arbeten, 72% är inte engagerade och 12% är aktivt oengagerade, dvs negativa och kanske t o m saboterar.

Och engagemang är viktigt. Organisationer med hög andel engagerade medarbetare har i Gallups studier visat sig ha signifikant högre produktivitet, lönsamhet och kundnöjdhet, lägre personalomsättning och sjukfrånvaro, och färre säkerhetsincidenter.

Hur gör man då för att skapa mer engagemang? Två tips från Gallup:

1.       Rekrytera riktigt bra chefer

2.       Fokusera på och tillvarata medarbetarnas styrkor

I organisationer där cheferna fokuserar på sina medarbetares styrkor, är chansen att få engagerade medarbetare åtta gånger större (!) än där man inte fokuserar på styrkor. Människor har mycket roligare och presterar betydligt bättre om de har möjlighet att ägna sig åt uppgifter de har fallenhet och talang för. En av chefens viktigaste uppgifter är därför att hjälpa människor att upptäcka och utveckla sina styrkor.

Hur ser det ut med engagemanget på din arbetsplats?