Teckning av två figurer framför feltavla, en frågar "Och var har ni rättavlan?"

Fokus på goda resultat

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


En viktig drivkraft för de flesta människor är att få känna att vi gör ett bra jobb, att vårt arbete är viktigt, att vi bidrar, presterar och uppnår goda resultat, och kan känna oss stolta över det vi presterar. Därför är det också viktigt att hitta rätt fokus i arbetslivet.

Tyvärr fokuserar många arbetsplatser alldeles för mycket på sina negativa resultat – på fel, brister, problem, avvikelser och misslyckanden.

En arbetsplats jag besökte hade en enorm whiteboard på hjul stående mitt i kontorslandskapet. Högst upp på tavlan stod det ”Rapporterade fel” och hela tavlan var fullklottrad med fel, brister, avvikelser och elände. ”Var har ni rättavlan då?” frågade jag. Då fick jag en skamsen blick och ett mumlande svar: ”Nä, någon sån har vi inte…”

Tyvärr är de nog inte ensamma. Trots att man på de flesta arbetsplatser gör mycket mer rätt än fel, fokuserar man inte på de goda resultaten, utan mer på det som inte blev så bra. Det här skapar en negativ atmosfär, det drar ner människor och får oss att känna oss misslyckade. Ofta gör vi det inte bara på organisatorisk nivå, vi gör det mot oss själva också.

Fokusera i stället på det som går bra! Uppmärksamma era goda resultat, lyft fram positiva exempel, prata om era framgångar och analysera varför det blev så bra. Då skapar ni en positiv atmosfär där människor kan känna sig stolta över sina prestationer och resultat, ni kommer också att få en massa goda och kreativa idéer till hur ni kan göra ännu mer av det ni gör bra, och det kommer garanterat att leda till ökad arbetsglädje.

Här är en enkel övning ni kan göra i teamet för att lyfta och lära av era framgångar, inspirerad av utvecklingsmetoden Appreciative Inquiry:

Intervjua varandra två och två och ställ frågor som:

  • Berätta om en situation när du tyckte att vårt team lyckades extra bra med något!
  • Vad var det som bidrog till att vi lyckades så bra?
  • Vad gjorde du själv?
  • Vad gjorde andra?
  • Vilka styrkor i teamet blev tydliga?

Återberätta historierna för hela gruppen och försök gemensamt hitta vilka framgångsfaktorer som har bidragit till när ni har lyckats som bäst. Diskutera i gruppen hur ni kan bygga vidare på dessa framgångsfaktorer och göra ännu mer av det ni gör bra.

Lycka till!