rabatt med massor av olikfärgade tulpaner

Gör om talangprogrammen – ALLA medarbetare har styrkor och talanger!

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


De flesta stora organisationer har i dag någon form av talangprogram, eller en strategi för ”talent management”, med syfte att attrahera, utveckla och behålla så kallade talanger. Ofta innebär det att man identifierar en liten skara medarbetare som ”talanger”, eller ”high potentials”, och satsar stora resurser på att tillvarata och utveckla deras kompetens. Målet är att få så stor användning som möjligt för dessa talanger och också se till att de är nöjda och stannar kvar i företaget.

Jag har svårt att förstå poängen med den typen av program. Hur påverkas alla de som inte tillhör ”talangerna”? Hur uppskattade känner de sig? Och vilka konsekvenser får det för deras engagemang, arbetsglädje och lojalitet med arbetsgivaren?

Min syn på saken är att ALLA har styrkor och talanger, och att talangprogram borde utformas så att man tar vara på och utvecklar styrkorna hos samtliga medarbetare, inte bara en exklusivt utvald skara.

I framtiden hoppas jag att fler organisationer tar ett bredare, mer inkluderande grepp om talangfrågorna, på alla nivåer i organisationen. Vi behöver värdesätta och uppskatta alla medarbetares unika styrkor, förmågor och kompetenser, och säkerställa att vi tillvaratar och utvecklar allas talanger för att nå verksamhetens mål.

Läs mer om styrkebaserat ledarskap här.