(im)possible

Hitta lösningar, inte orsaker till problem

Författare:

Publicerades den:


De frågor vi ställer till oss själva och andra påverkar vilket resultat vi får. Att borra vidare i det som inte fungerar kan få små problem att kännas mycket större. Att ställa frågor om när saker fungerar bättre hjälper oss se möjligheter och hitta lösningar.
Så här kan samma problem angripas på två helt olika sätt:

Problemfokus:
A: Jag kan inte hitta tid att skriva en viktig rapport.
B: När är skrivande ett problem?
A: Jag blir alltid distraherad av mailen och alla frågor och uppgifter som kommer in där.
B: Vad är orsaken till den här bristande förmågan att fokusera på det du borde göra?
A: Tja, jag har ju alltid varit lättdistraherad och bra på att skjuta upp saker.
B: Så det blir svårt för dig att skriva den här rapporten?
A: Ja, jag antar det. Kanske borde jag helt enkelt pausa projektet ett tag tills jag har lärt mig att bli mer disciplinerad.

Lösningsfokus:
A: Jag vill hitta tid att skriva en viktig rapport.
B: När brukar du lyckas bäst med att tillbringa en timma om dagen med att skriva?
A: När jag gör det direkt på morgonen, innan jag kollar mailen.
B: Så, hur kan du se till att skriva rapporten?
A: Jag ska skriva en timma eller två direkt när jag kommer till jobbet. Vänta med att öppna mailen till efteråt.
B: Vad mer?
A: Försöka förlägga möten till eftermiddagen när det är möjligt. Hålla morgnarna fria. Det låter faktiskt jättebra, jag ska prova det här redan i morgon.

Vilket angreppssätt föredrar du?

(Exemplet är fritt översatt från boken “The Solution Focus” av Jackson & McKergow)