Superman

Hitta och tillvarata styrkor

Författare:

Publicerades den:


Många forskare är i dag överens om att det är betydligt mer effektivt att tillvarata och bygga vidare på dina styrkor än att åtgärda dina svagheter om du vill nå verklig framgång i livet. Dina svagheter ska du naturligtvis göra något åt om de ligger i vägen för dig och hindrar dig. Men dina svagheter kommer aldrig att göra dig mästerlig på något, så lägg inte mer krut än nödvändigt på dem, det räcker att du får upp dem på en okej nivå. Det är genom att hitta och bygga vidare på dina styrkor som du kan skapa de bästa resultaten.

För att hitta dina styrkor kan du fundera över vad du alltid har varit bra på och haft lätt för. Men en styrka inte bara något som du är bra på, den ger också energi och får dig att känna dig som ditt ”rätta jag”. När du använder dig av en styrka känner du dig engagerad och hamnar lätt i flow, du presterar på topp och kan få massor uträttat utan att det känns särskilt ansträngande.

Ett annat sätt att hitta dina styrkor är att göra tester på nätet. Ett test som är vetenskapligt framtaget, och dessutom helt gratis, är VIA Survey of Character Strengths. Gallup har också tagit fram ett välanvänt test som heter StrengthsFinder, det kostar dock en slant att göra.

Du kan också göra en egen ”styrkeenkät”. Skicka ett mejl till 8-10 personer som känner dig från olika sammanhang – kollegor, din chef/tidigare chef, familjemedlemmar och vänner – och be dem berätta vilka de tycker att dina främsta styrkor är. Du kan även fråga i vilka sammanhang eller med vilka arbetsuppgifter du kommer som allra bäst till din rätt. Den här övningen är inte bara lärorik utan också en riktig boost för självförtroendet.

När du väl har tagit reda på vilka dina styrkor är, gäller det att få så mycket användning av dem som möjligt och hitta sätt att utveckla dem vidare. Fundera också över vilka styrkor som finns i din arbetsgrupp och hur ni bäst kan tillvarata varje individs unika styrkor. Att ta vara på styrkor har inte bara positiva effekter för dig själv, det ger också fördelar för verksamheten i form av högre produktivitet, nöjdare kunder, lägre personalomsättning och lägre sjukfrånvaro.

Några som har förstått det här är det brittiska företaget Cougar Automation. De uppmuntrar sina anställda att prata om sina styrkor i teamet, och att fördela arbetsuppgifterna sinsemellan så att var och en får göra mer av sådant som tillvaratar deras styrkor. Det behöver inte vara stora förändringar, bara att få bli av med en sak som dränerar dig och få lägga till en sak som du älskar gör enorm skillnad. Cougar Automation har vunnit ett flertal priser för sin excellenta service, och deras VD Clive Hutchinson säger att den viktigaste hemligheten bakom framgången är just att de systematiskt arbetar för att tillvarata sina medarbetares styrkor, något som har lett till såväl gladare personal som nöjdare kunder.