Liten pojke med förstoringsglas

Hitta rätt i stället för att leta fel!

Författare:

Publicerades den:


Se det bästa hos andra
Forskning inom socialpsykologin har visat på den ”självuppfyllande profetian”, att det vi tror ska hända också tenderar att bli verklighet. Ett känt exempel är Robert Rosenthals studier, där han intelligenstestade barnen i en skola och slumpmässigt lottade fram namnen på ett antal barn, som han pekade ut som de mest intelligenta. Detta ledde till att lärarna fick högre förväntningar på de utpekade ”smarta” barnen, och i slutet av läsåret visade det sig att dessa barn hade fått mycket bättre skolresultat än sina kamrater.

Om du är chef så kommer dina förutsägelser om de personer, team och organisationer som du leder troligen att förverkligas. Om du är förälder, vän eller kollega har dina förväntningar också en påverkan på de människor du har runtomkring dig. Ser du det bästa hos andra så är det också det du får mer av. Tror du det värsta om andra så är det mer av det du får. Vi får helt enkelt mer av det vi uppmärksammar. Uppmärksamma det goda och lägg inte så mycket energi på småfel.

Självklart ska du framföra kritik om någon gör allvarliga fel eller beter sig riktigt illa. Men fokusera mer på det som fungerar än det som inte fungerar. Se det dina kollegor och medarbetare gör rätt och bra och förstärk det du vill se mer av genom att uppmärksamma och berömma det. Ofta ger det bättre resultat att förstärka det goda än att klaga på det negativa. Om stämningen på arbetsplatsen i grunden är uppskattande, uppmuntrande och vänlig, blir det också lättare att både ge och ta emot kritik när det är befogat.

Förvandla klagomål till önskemål
Tänk också på att kritik kan formuleras på olika sätt. Ett bra sätt är att förvandla dina klagomål till önskemål; berätta vad du vill se mer av, snarare än mindre av.

Utgå ifrån att andra har goda avsikter
Vi är alla hjältar i våra egna historier. När jag gör något som blir tokigt eller fel, så vet jag ändå att jag hade goda avsikter, att jag inte menade något illa. Men när någon annan klantar till det eller gör något som drabbar oss negativt, har vi en tendens att tro att personen ifråga är illvillig och gör det med flit. Försök att i stället utgå ifrån att andra människor, precis som du själv, oftast har goda avsikter och vill väl. Även om det ibland blir fel, är det faktiskt ganska sällan vi vill varandra illa.

Till sist: Ge dig själv lite uppskattning!
Hur ofta berömmer du dig själv i slutet av en dag för allt du har gjort bra och är nöjd med? Och hur ofta suckar du över det du inte hann med? Hur ofta uppskattar du dina egna styrkor och hur ofta fokuserar du på dina misslyckanden eller svagheter? Bli din egen bästa vän, den som ser styrkorna och allt det goda du gör. Uppmärksamma och fira dig själv så ofta du kan!