idrottslag gruppkram

Hur DU kan bidra till en god arbetsmiljö

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Om man söker på arbetsglädje eller arbetsmiljö på nätet hittar man mängder av tips och långa listor på faktorer som behöver finnas. Men egentligen behöver det inte göras så komplicerat. De absolut viktigaste beståndsdelarna i en god arbetsmiljö kan faktiskt sammanfattas med bara två ord: Resultat och Relationer.

Resultat handlar om att vi vill känna att vi bidrar, att vi gör ett bra jobb, skapar goda resultat och kan känna stolthet över våra prestationer. Och samtidigt vill vi kunna se oss omkring och glädjas åt och känna stolthet över våra kollegors prestationer och våra gemensamma framgångar. Vi behöver också få bekräftelse från andra, uppskattning både från chefen och från våra kollegor och kunder, ett kvitto på att vi gör ett bra jobb.

Relationer handlar om att vi vill ingå i en social gemenskap och känna samhörighet med våra kollegor. Vi människor har ett grundläggande behov av att tillhöra. Helst vill vi också gilla dem vi jobbar med, och vi vill att de ska gilla oss. För våra förfäder var det rent av livsviktigt att tillhöra en grupp – blev man utstött så dog man, det visste alla. Så är det inte riktigt idag, men samma rädsla finns kvar. Det är därför mobbning, utfrysning och kränkande särbehandling är bland det värsta vi kan utsätta en annan människa för.

Vi vill alltså göra ett bra jobb och vi vill ingå i en social gemenskap. Lägg märke till att det inte räcker med bara en av dessa faktorer för att vi ska trivas på jobbet, båda måste finnas på plats. En arbetsplats som enbart fokuserar på resultat riskerar att inte bli någon särskilt trevlig plats att vara på, och om människor börjar vantrivas kommer även resultaten att bli lidande. En arbetsplats som enbart fokuserar på relationer kan säkert vara trivsam ett tag, men det blir kanske inte så mycket gjort, vilket på sikt kan skapa frustration och leda. Men om man fokuserar på både resultat och relationer kan de tillsammans bidra till en fantastisk arbetsmiljö.

Faktum är att alla andra faktorer i arbetsmiljön kommer längre ner i studier av hur man upplever sin arbetsplats och hur stark arbetsglädje man känner. Resultat och Relationer kan till och med uppväga en dålig fysisk arbetsmiljö. Om arbetsplatsen ligger högt på de här dimensionerna kommer vi uppleva att det är värt att fortsätta gå till jobbet och anstränga oss dag efter dag, även om den fysiska miljön är riktigt usel. Det betyder naturligtvis inte att ni ska strunta i den fysiska arbetsmiljön, men det är de insatser ni gör på de här områdena som kommer att ge allra störst effekt.

Och det bästa av allt är att det här är saker som alla på arbetsplatsen kan hjälpas åt med. Så fundera på hur det ser ut på din egen arbetsplats. Hjälper ni varandra att göra ett bra jobb och inkluderar ni alla i den sociala gemenskapen? Vad kan du själv göra för att bidra till ökad trivsel och arbetsglädje för dina kollegor?

(Källor: bl a Alexander Kjerulf, Clas Malmström & Lennart Skoglund)