Banan

Jag är en banan!

Författare:

Publicerades den:


Brukar du tänka negativa, självfördömande tankar om dig själv? Ofta tar vi våra tankar på alldeles för stort allvar, vi snärjs in i dem, fastnar i dem och låter dem dominera hela vårt medvetande och styra vårt agerande. 

 • Prova att under 10 sekunder upprepa tyst för dig själv ”jag är helt hopplös” (eller något annat du brukar säga till dig själv, t ex ”jag är korkad/misslyckad/en looser/jag kommer aldrig att klara det…).

  Hur kändes det?
   
 • Testa en annan tanke nu, upprepa på samma sätt under 10 sekunder tyst för dig själv ”jag är en banan”.

  Kändes det annorlunda? Varför då? Båda tankarna är ju just tankar – bara en samling ord/bokstäver!

Inom terapiformen ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kallas fenomenet när vi fastnar i våra tankar för ”fusion”. I ACT förespråkas inte att du ska kämpa emot negativa tankar och känslor, eller byta ut dem mot positiva. I stället bör du acceptera att negativa tankar och känslor är en del av livet, men träna dig att inte fästa så stor vikt vid dem. Målet är att du ska kunna distansera dig, att lägga märke till dina tankar och låta dem komma och gå utan att bli uppslukad av dem, att inse att tankar inte är ”sanningen” utan bara ord, bokstäver eller bilder.

Att kunna separera sig själv från sina tankar kallas för ”defusion”, och bananövningen här ovan är en av många tekniker man kan använda.

Här är en annan teknik du kan testa:

 • Upprepa din självfördömande, negativa tanke (i formen ”Jag är….”) tyst för dig själv i 10 sekunder.
 • Sjung sen, tyst inuti ditt eget huvud, eller högt om du är någonstans där det fungerar, din negativa tanke till melodin av ”Ja, må han leva”.
 • Du kan också testa att upprepade gånger uttala tanken högt med fånig röst (typ Kalle Anka eller någon annan seriefigur) eller i slowmotion, t ex ”Jaaaaaaag äääääääääääärrrr hooooooooooopplööööööööööööööös”.
 • Om du vill kan du lägga till rörelse, samtidigt som du sjunger din tanke står du på ett ben och flaxar med armarna.

Hur kändes det? Fick du en känsla av mer distans till tanken?

Nästa steg i ACT är att fundera över vad som är viktigt för dig och hur du vill leva ditt liv. När dina självfördömande tankar dyker upp, fundera då över om dessa tankar är till nytta för dig. Det viktiga är inte om tanken är sann eller inte, utan snarare om den är ändamålsenlig och hjälper dig att leva det liv du önskar.  ”Om jag låter den här tanken styra mitt beteende, vart tar den mig då?” ”Är det här en tanke som hjälper mig att vara den jag vill vara och att leva det liv jag vill leva?”

Om du bestämmer dig för att låta ditt agerande styras av dina innersta värderingar i stället för att fösas runt av dina negativa, självfördömande tankar och känslor – då har du kommit en bra bit på väg!