överläggande bild

Kommunikation & konflikthantering – knepen som tar er från missförstånd och konflikter till samarbete och goda resultat


Min mission är att få människor att hitta rätt i stället för att leta fel, både hos sig själva och andra. Men ibland är det svårt. Vi är människor, och det innebär att vi titt som tätt missförstår varandra, blir oense, irriterar oss på varandras beteenden, blir sårade, arga eller frustrerade över vad andra har sagt och gjort, eller inte sagt och gjort, eller vad vi tror att de har sagt och gjort. Det uppstår fnurror på tråden, störningar och konflikter.

Så hur kan du hantera de här lite mer besvärliga situationerna på ett sätt som reder ut det som behöver redas ut, samtidigt som du bevarar en god relation med den det berör?

Och hur kan både du och den andre lära er att förstå er själva och varandra bättre, samtidigt som ni förbättrar ert framtida samarbete?

Svaret är god kommunikation! I mina föreläsningar och utbildningar om kommunikation & konflikthantering och om feedback & svåra samtal lär jag ut de bästa knepen som tar er från missförstånd, ”skav” och konflikter till goda samarbetsrelationer och goda resultat.

Varför uppstår störningar och konflikter?

Många av våra fnurror och konflikter har att göra med två processer som försiggår i våra mänskliga hjärnor.

  • Vi har olika upplevelser av samma situation. Det här är ett klassiskt problem inom vittnespsykologin; om tio personer bevittnar ett brott, så har de tio olika berättelser om vad som hände. Tyvärr är vi sällan medvetna om att vår upplevelse bara är en av många, utan vi tror att det vi upplevt är ”sanningen”.  
  • Vi tolkar varandra utan att stämma av. Vi människor har ett starkt behov av att skapa mening i vår tillvaro och göra saker begripliga. Det gör att vi ständigt tolkar vad som händer, särskilt vad andra människor säger och gör, eller inte säger och gör, för att det ska bli begripligt för oss. Oftast är vi helt omedvetna om att vi gör de här tolkningarna, vi tror att våra påhittade historier och förklaringar är sanningen. Det gör också att vi väldigt sällan stämmer av med den det berör om vi har tolkat hen rätt.

Många av våra irritationsmoment, störningar och konflikter grundar sig alltså på rena missuppfattningar, feltolkningar och olikheter i hur vi har upplevt en situation.

Naturligtvis finns det också andra orsaker. Ibland har vi konflikter runt rena sakfrågor, där vi helt enkelt tycker olika. Ibland är det någon som faktiskt uppför sig illa eller bryter mot överenskomna regler på arbetsplatsen eller i samhället.

Oavsett vad störningen beror på är lösningen densamma: God kommunikation.

” Tack för en helt fantastisk föreläsning. (…) Vi har redan satt igång och förankrar dina idéer i organisationen. T.ex. hade vi vårt bästa personalmöte på länge nu i morse då alla började berätta om de positiva grejerna som hände förra veckan! Din föreläsning hade inte kunnat komma med bättre tajming – stort tack! ”

Ted Wallin

Business Director, Gambit

” Vill bara skicka ett STORT TACK för din fantastiska föreläsning hos oss på The Body Shop! DU var mycket uppskattad och vi har startat en riktig positiv revolution i hela min region!  Vi har hamnat i en jättehärlig FLOW som märks både bland medarbetarna men också i siffrorna! Tusen tack!!! ”

Carina Rosenblad

District Sales Manager, The Body Shop

” Thank you so much for the fantastic contribution you made at the CIDESCO International´s Schools & Examiners meeting. I was most impressed by the way you referred to scientific research, motivated the audience and mixed it all with a great sense of humor. I knew you would do an outstanding job and you lived up to and exceeded our expectations! ”

Anna-Cari Gund

President, CIDESCO

” Inspirationsföreläsningen med Gunnel är en av de bästa jag tagit del av. Gunnel är jordnära, smakfull och personlig i sitt framträdande och kan med humor förmedla klockrena sanningar som landade väldigt väl i vår organisation. Utöver att ge inspiration och glädjefyllda skratt så fick vi också några enkla verktyg att applicera i vår vardag. Vi har påbörjat vår positiva revolution!”

Katarina Törnros

Regionchef, LRF Konsult

” Gunnel Ryner är en av de bästa talare vi anlitat till Kvalitetsmagasinet Live. Genom att blanda teori med levande exempel, kryddat med en stor portion humor, får hon alla att förstå hur ett positivt angreppssätt kan ta verksamheten till helt nya höjder. ”

Anna Nyström

Chefredaktör, Kvalitetsmagasinet

” Tack för en fantastisk föreläsning och workshop, du lyfte hela medarbetargruppen och har en förmåga att ändra fokus från negativt tankesätt till att tänka på det som är bra. Redan på måndagen började några av personalen lyfta fram bra händelser. Tack!”

Valentina Trpezanovska

Verksamhetschef Område Varberg, Närsjukvården Halland

” Tusen tack för en toppen-föreläsning, där många kloka tankar skapades hos åhörarna! Allvar och roligheter levererades på ett så mästerligt, lättsamt sätt. Att se det positiva i första hand har definitivt fastnat hos hela gänget. Högsta omdöme ges från oss alla! ”

Sofia Sestorp

Affärschef, Kinda Ydre Sparbank

” Ett kärnkraftverk ska självklart ha högt fokus på att förebygga och åtgärda avvikelser men våra arbetssätt kan utvecklas mycket om vi inkluderar våra framgångar i utvecklingsarbetet. Tack för den insikten Gunnel, du var verkligen en inspirationskälla!”

Cecilia Lindmark

Arbetsmiljöingenjör, Forsmark Kraftgrupp AB

” Gunnel har medels insiktsgivande föreläsningar och medryckande workshops hjälpt oss långt på vägen mot att skapa en mer positiv, tillitsfull, engagerande och respekterande företagskultur. Gunnel har med hela sin insats överträffat alla våra förväntningar och jag kan varmt rekommendera henne till alla er som vill utvecklas med mer positiva och styrkebaserade attribut.”

Jens Sjöström

Försäljningschef, Aratron AB

” Inspirationsföreläsningen för oss administrativa chefer om uppskattande ledarskap följdes av en styrkebaserad workshop där vi utforskade egna goda exempel. En fantastisk dag med mycket ny kunskap och möjlighet att träna och reflektera. STORT TACK Gunnel för en INNEHÅLLSRIK FÖRELÄSNING och en MYCKET INSPIRERANDE WORKSHOP !!!!!”

Anne-Li Silberk

Administrativ chef, Linköpings universitet

7 tips för att kommunicera på ett sätt som förebygger konflikter

Två leende kvinnor som samtalar framför ett fönster
  1. Prata med varandra i stället för om varandra.
  2. Ta upp det som skaver direkt med den det berör.
  3. Stäm av om dina tolkningar av den andre stämmer.
  4. Byt bilder – berätta hur du själv har upplevt en situation och var nyfiken på andras upplevelser.
  5. Använd jag-budskap och var tydlig med att det är din egen upplevelse du beskriver, inte en allmän sanning.
  6. Lyssna på den andra personen utan att avbryta, ansträng dig för att förstå, inte sätta på plats.
  7. Se den goda intentionen – utgå från att andra, precis som du själv, oftast har goda avsikter, även om det ibland blir fel

Att hantera störningar och konflikter när de uppstår

När en störning eller konflikt väl uppstår, våga ta upp det med den det berör. Är det väldigt svårt eller infekterat, ta hjälp av någon annan, t ex en chef, någon från HR eller från företagshälsovården, att leda samtalet.

Turas om att beskriva era upplevelser av relationen och samarbetet. Använd jag-budskap och beskriv din egen upplevelse, inte omdömen om den andra personen. Omdömen blir lätt personangrepp och leder bara till försvarsreaktioner. Beskriv vad du har lagt märke till, dina tankar och känslor kring det, och hur du vill ha det i stället. Medan den ena personen pratar ska den andra bara vara tyst och lyssna, inte avbryta eller korrigera. Sen får den som lyssnat sammanfatta vad den har hört, så att ni säkerställer att hen har förstått allt rätt.

Därefter är det den andres tur att beskriva sin upplevelse, medan motparten lyssnar, och sedan sammanfattar. Kanske behöver ni upprepa proceduren några gånger. Det viktigaste är att båda anstränger sig att lyssna nyfiket och verkligen försöka förstå den andre, utan att avbryta eller säga ”så där var det inte”. Respektera att ni har olika upplevelser.

Prata sedan om hur ni båda kan bidra till att förbättra relationen och samarbetet. Kom med önskemål, inte klagomål, och försök hitta en överenskommelse för hur ni ska agera gentemot varandra i framtiden.

Läs mer om kommunikation & konflikthantering