Hejaklack med pompoms

Konsten att ge beröm på djupet

Författare:

Publicerades den:


Alla människor mår bra av uppskattning, bekräftelse och beröm, vuxna såväl som barn. Men hur ger man beröm på ett effektivt sätt?

Thomas Leonard, ofta kallad coachingens fader, skilde mellan ”cheerleading” och ”championing”.

”Cheerleading” kan liknas vid att du hoppar upp och ner, viftar med pom-poms och ropar ”Jaa, vad du är bra!”. Det kan kännas ytligt och oäkta och ger ofta ingen större effekt.

”Championing” innebär en djupare, mer genuin bekräftelse av vad en person har åstadkommit. Det behöver inte vara högljutt utan kan tvärtom vara väldigt lågmält. Det handlar om att få personen att känna framgången i stället för att bara ge ytligt beröm.

Det bästa sättet att göra det är att hjälpa människor att bekräfta sig själva – innan du talar om hur fantastisk du tycker att någon är, fråga vad personen själv är stolt över i det hen har åstadkommit, vilka styrkor hos personen som gjorde det möjligt, eller på vilket sätt detta är ett viktigt framsteg. På så sätt hjälper du den andra personen att bli mer medveten om sina egna framgångar och vad som krävdes för att uppnå dem.

Exempel på frågor du kan ställa:

– Vad är du stolt över i det du har åstadkommit?
– På vilket sätt är det här ett viktigt framsteg för dig?
– Vad gjorde det här möjligt?
– Vad krävdes av dig för att uppnå det här?
– Vilka styrkor hos dig bidrog till framgången?
– Vilka vinster på lång sikt har det här?
– Vad kommer det att innebära för dig och ditt liv?

Fundera över hur du själv ger bekräftelse och beröm – till dina barn, dina medarbetare/kollegor, till din partner eller dina vänner. Om du märker att du lätt blir en ”cheerleader”, prova ”championing” i stället. Visa din beundran, men försök inte övertyga personen hur fantastisk hen är, få personen att själv känna det!