Pratbubbla med texten "What's your story?"

Kraften i våra historier

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Vem är du egentligen? Svaret påverkas av de historier du brukar berätta om dig själv och ditt liv – för dig själv och för andra.

Ibland fastnar vi i historier om problem, svårigheter och orättvisor. Dessa historier påverkar din självbild – du kanske tänker att du är en person som sitter fast, misslyckas, blir illa behandlad av andra.

Men det finns alltid en parallell verklighet som utspelar sig samtidigt, en uppsättning andra historier som skulle kunna påverka din självbild i en annan riktning. Historier om hur du trots svårigheterna har lyckats göra framsteg. Historier om vad som är bra i ditt liv och vad du är nöjd med hos dig själv.

På samma sätt påverkas ett teams självbild av vilka historier de berättar om sig själva. Även i en grupp finns det flera parallella historier som pågår samtidigt – historier om problem och misslyckanden, och historier om styrkor, resurser och framsteg. De historier ni som team fokuserar på, pratar om och delar med varandra och andra, är de historier som kommer att forma er syn på er själva.

Historier har kraften att förändra din uppfattning både om vem du är i dag och vem du kan bli. Samma sak i ett team. Vilka historier väljer du/ni att lyfta fram?

PS. I Appreciative Inquiry används ofta uttrycket ”Words create worlds”. I Lösningsfokus brukar man säga ”Language creates reality”. Bra uttryck båda två, tycker jag.