överläggande bild

Lösningsfokuserade samtal


Hitta det som fungerar bra och gör mer av det!

Denna sida handlar om Lösningsfokuserat samtalsstöd för enskilda individer. Här kan du läsa om hur jag arbetar med Lösningsfokus i grupper och organisationer.

Vill du åstadkomma en förändring av något slag i ditt liv eller hos dig själv? Vill du prata med någon som fokuserar mer på vad du VILL än på vad du INTE vill? Någon som hjälper dig att se dig själv, ditt liv och dina förmågor i ett nytt ljus, och att skapa de resultat du drömmer om? Oavsett vilka problem, svårigheter eller utmaningar du brottas med, eller vilka drömmar och mål du har, kan Lösningsfokuserat samtalsstöd vara en god hjälp att åstadkomma din önskade förändring.

Vad är Lösningsfokus?

Lösningsfokus är från början en terapimetod, utvecklad under 1980-talet av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg på The Brief Family Therapy Center, Milwaukee. I dag används den också med stor framgång i coaching och utveckling av grupper och organisationer.

Lösningsfokus skiljer sig från de flesta andra modeller för terapi och samtalsstöd genom att man inte gräver i problemen, utan i stället fokuserar på lösningar och ditt önskade läge. Det innebär inte att jag ignorerar dina problem och svårigheter, bara att jag ägnar mer uppmärksamhet åt vad du vill ha i stället, och vad du redan gör som för dig i rätt riktning.

I korthet kan man beskriva Lösningsfokus som en revolutionerande metod för att hjälpa människor att identifiera, skapa och leva det liv de hoppas på. I stället för att identifiera varför du har problem eller vad du gör fel, fokuserar jag på vad du gör “rätt”, dvs vad som redan fungerar bra, och hur du kan göra mer av det. Lösningsfokus framkallar din inneboende visdom, resurser och styrkor, skapar hopp om en bättre framtid, och inspirerar dig att upptäcka och bygga vidare på det som redan hjälper dig framåt.

Du kan jämföra Lösningsfokus med om du skulle gå till en personlig tränare (PT) för att bli av med 20 kilos övervikt och komma i bättre form. PT:n skulle knappast fråga dig hur du har burit dig åt för att bli så tjock, eller skuldbelägga dig för att du har så dålig karaktär – för det skulle inte bidra inte till någon lösning. Historiken bakom problemet är inte så intressant. PT:n konstaterar bara att problemet finns där, och fokuserar sedan på hur du vill ha det i stället och hur du kan åstadkomma det. Hen är dessutom övertygad om att du kan klara det. Samma inställning har jag som jobbar med Lösningsfokus.

Min väg till Lösningsfokus

Jag är i grunden beteendevetare och fastnade tidigt för det Lösningsfokuserade förhållningssättet. Jag har använt Lösningsfokus i drygt 15 år, både i utvecklingsinsatser i grupper och med enskilda individer. Jag har lång erfarenhet av samtalsstöd, bland annat som beteendevetare inom företagshälsovård och som coach för chefer, medarbetare och privata klienter. 2010 blev jag Professional Certified Coach genom ICF och genom åren har jag genomfört över 2000 coaching- och stödsamtal. Jag har också under många år utbildat andra i coaching, både i Sverige och internationellt.

Coaching som metod är starkt influerad av Lösningsfokuserad terapi, och jag har i min coaching vävt in extra mycket av det Lösningsfokuserade förhållningssättet. Sommaren 2020 bestämde jag mig för att fördjupa mig ytterligare i Lösningsfokuserad terapi och gick en 16 veckors intensiv certifieringsutbildning i Lösningsfokuserad Korttidsterapi på distans hos BRIEF i London, som är en av de högst ansedda utbildningsorganisationerna i Lösningsfokus i världen. Det fick mig att bli ännu mer övertygad om arbetssättets förträfflighet och jag bestämde mig för att renodla min metodik för enskilda samtal till att bli helt och hållet lösningsfokuserad.

Vad händer i samtalet?

Som lösningsfokuserad praktiker ställer jag inte några diagnoser eller ser det som min uppgift att bota psykisk sjukdom. Det jag gör är att hjälpa dig som klient att åstadkomma en förändring i den riktning du själv önskar, oavsett vilka besvär du har i dag. Mitt verktyg är lösningsfokuserade frågor – frågor specifikt utformade för att ge dig inspiration, kraft, hopp och tro på din egen förmåga att skapa förändring.

Till skillnad från i coaching eller Kognitiv beteendeterapi (KBT) får du inga uppgifter eller hemläxor av mig, vi kommer inte överens om några handlingsplaner eller nästa steg, utan det är själva samtalet som ger effekt. Jag ger inga råd eller förslag, utan hjälper dig i stället att skapa en tydlig och detaljerad bild av vart du vill, och vilka strategier, styrkor och resurser du redan har som hjälper dig i rätt riktning och som du skulle kunna bygga vidare på. Du väljer själv vilka eventuella förändringar du vill göra efter våra samtal. Du är expert på ditt eget liv, jag är expert på processen och på att ställa frågor som hjälper dig framåt.

Hur ser upplägget ut?

Du förbinder dig inte till något långvarigt samarbete utan bestämmer själv från gång till gång om du vill komma tillbaka. Lösningsfokus är en korttidsterapi, och oftast räcker det med 1-3 samtal för att åstadkomma resultat. Samtalen genomförs på distans, via telefon eller videomöte på Zoom, och tar ca 1 timma.

Hur mycket kostar det?

För arbetsgivare som betalar för en medarbetare: 2000 kr/samtal exkl moms
För dig som betalar privat: 1000 kr/samtal exkl moms (1250 kr inkl moms)


Läs mer om Lösningsfokus för grupper och organisationer – Styrkebaserade workshops