överläggande bild

Lösningsfokus

Förstärk det som fungerar bra!


Vad är Lösningsfokus?

Det lösningsfokuserade förhållningssättet utvecklades från början under 1970- och 1980-talen som en terapimetod; lösningsfokuserad korttidsterapi, av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg vid The Brief Family Therapy Center i Milwaukee, Wisconsin i USA.

I dag används Lösningsfokus inom allt ifrån enskild terapi och familjeterapi till arbete i skolor, missbruksvård och annat socialt arbete. Den lösningsfokuserade metodiken har med åren fått ytterligare spridning och används i dag även i coaching, i utveckling av grupper och organisationer, och som en ledarskapsfilosofi.

Till skillnad från de flesta andra modeller för terapi och grupp-/organisationsutveckling är man i Lösningsfokus inte särskilt intresserad av att undersöka problem och vad som orsakar dem. I stället fokuserar man på lösningar, resurser och klientens önskade läge. Det betyder inte att man ignorerar svårigheter och problem, bara att man är mer intresserad av vad klienten vill ha i stället, och vad klienten redan gör som leder honom i den önskade riktningen.

Lösningsfokus lyfter fram styrkor, resurser, goda exempel och positiva undantag, och inspirerar människor att upptäcka och bygga vidare på det som fungerar bra.

Några grundprinciper i Lösningsfokuserat arbetssätt

Grundprinciperna i Lösningsfokus

  • Laga inte det som inte är trasigt.
  • Hitta det som fungerar och gör mer av det.
  • Sluta göra det som inte fungerar och gör något annat i stället.
Fokus på lösningar, inte problem

Från problemprat till lösningsprat

I det lösningsfokuserade arbetssättet uppmuntras till lösningsprat i stället för problemprat.

  • Problemprat fokuserar på det man inte vill ha. Risken när man bara pratar om problem är att de förstoras – allt fokus riktas mot det som inte fungerar och ju mer man pratar om det desto värre och mer hopplöst känns det.
  • Lösningsprat fokuserar i stället på det man vill ha mer av – lösningar, resurser, styrkor och det som redan fungerar bra. Det skapar hopp och energi och det hjälper människor att se möjligheter och lösningar, och inse att de redan har de resurser som krävs för att nå dit de vill.

” Tack för en helt fantastisk föreläsning. (…) Vi har redan satt igång och förankrar dina idéer i organisationen. T.ex. hade vi vårt bästa personalmöte på länge nu i morse då alla började berätta om de positiva grejerna som hände förra veckan! Din föreläsning hade inte kunnat komma med bättre tajming – stort tack! ”

Ted Wallin

Business Director, Gambit

” Vill bara skicka ett STORT TACK för din fantastiska föreläsning hos oss på The Body Shop! DU var mycket uppskattad och vi har startat en riktig positiv revolution i hela min region!  Vi har hamnat i en jättehärlig FLOW som märks både bland medarbetarna men också i siffrorna! Tusen tack!!! ”

Carina Rosenblad

District Sales Manager, The Body Shop

” Thank you so much for the fantastic contribution you made at the CIDESCO International´s Schools & Examiners meeting. I was most impressed by the way you referred to scientific research, motivated the audience and mixed it all with a great sense of humor. I knew you would do an outstanding job and you lived up to and exceeded our expectations! ”

Anna-Cari Gund

President, CIDESCO

” Inspirationsföreläsningen med Gunnel är en av de bästa jag tagit del av. Gunnel är jordnära, smakfull och personlig i sitt framträdande och kan med humor förmedla klockrena sanningar som landade väldigt väl i vår organisation. Utöver att ge inspiration och glädjefyllda skratt så fick vi också några enkla verktyg att applicera i vår vardag. Vi har påbörjat vår positiva revolution!”

Katarina Törnros

Regionchef, LRF Konsult

” Gunnel Ryner är en av de bästa talare vi anlitat till Kvalitetsmagasinet Live. Genom att blanda teori med levande exempel, kryddat med en stor portion humor, får hon alla att förstå hur ett positivt angreppssätt kan ta verksamheten till helt nya höjder. ”

Anna Nyström

Chefredaktör, Kvalitetsmagasinet

” Tack för en fantastisk föreläsning och workshop, du lyfte hela medarbetargruppen och har en förmåga att ändra fokus från negativt tankesätt till att tänka på det som är bra. Redan på måndagen började några av personalen lyfta fram bra händelser. Tack!”

Valentina Trpezanovska

Verksamhetschef Område Varberg, Närsjukvården Halland

” Tusen tack för en toppen-föreläsning, där många kloka tankar skapades hos åhörarna! Allvar och roligheter levererades på ett så mästerligt, lättsamt sätt. Att se det positiva i första hand har definitivt fastnat hos hela gänget. Högsta omdöme ges från oss alla! ”

Sofia Sestorp

Affärschef, Kinda Ydre Sparbank

” Ett kärnkraftverk ska självklart ha högt fokus på att förebygga och åtgärda avvikelser men våra arbetssätt kan utvecklas mycket om vi inkluderar våra framgångar i utvecklingsarbetet. Tack för den insikten Gunnel, du var verkligen en inspirationskälla!”

Cecilia Lindmark

Arbetsmiljöingenjör, Forsmark Kraftgrupp AB

” Gunnel har medels insiktsgivande föreläsningar och medryckande workshops hjälpt oss långt på vägen mot att skapa en mer positiv, tillitsfull, engagerande och respekterande företagskultur. Gunnel har med hela sin insats överträffat alla våra förväntningar och jag kan varmt rekommendera henne till alla er som vill utvecklas med mer positiva och styrkebaserade attribut.”

Jens Sjöström

Försäljningschef, Aratron AB

” Inspirationsföreläsningen för oss administrativa chefer om uppskattande ledarskap följdes av en styrkebaserad workshop där vi utforskade egna goda exempel. En fantastisk dag med mycket ny kunskap och möjlighet att träna och reflektera. STORT TACK Gunnel för en INNEHÅLLSRIK FÖRELÄSNING och en MYCKET INSPIRERANDE WORKSHOP !!!!!”

Anne-Li Silberk

Administrativ chef, Linköpings universitet

Människosyn och förantaganden i Lösningsfokus

En viktig utgångspunkt i Lösningsfokus är en grundmurad tilltro till människors förmågor, styrkor och resurser. I det lösningsfokuserade arbetssättet undviker man att lägga sig i människors liv och komma med råd eller förslag. I stället utgår man ifrån att människor är experter på sina egna liv och själva sitter på lösningarna, även om de kanske inte inser det.

Människosynen i Lösningsfokus är en del av det man brukar kalla för förantaganden. Förantaganden är de antaganden, perspektiv och övertygelser vi tar med oss in i ett samtal. De kan handla om människor i allmänhet, personen vi möter i synnerhet, om förändring, och om hur världen fungerar i stort.

Här kan du läsa mer om ett antal viktiga förantaganden i Lösningsfokus.

5F-modellen för lösningsfokuserade samtal och processer

Ett lösningsfokuserat samtal eller en lösningsfokuserad process i en grupp kan gå till på många olika sätt och följer inte en specifik mall. Men för att göra det enklare att ta till sig tankesättet har jag skapat en enkel steg-för-steg-modell som jag kallar 5F:

  1. Förhoppningar: Vad vill du uppnå?
  2. Framtid: Hur skulle det se ut om det du hoppas på blir verklighet?
  3. Förekomst av goda exempel och positiva undantag: När sker delar av detta redan i dag/när är problemet mindre?
  4. Förmågor: Vilka styrkor, resurser och strategier har du som kan hjälpa dig framåt?
  5. Framsteg: Vad skulle vara ett tecken på att du gjorde framsteg? Vad skulle kunna vara ett första litet steg i rätt riktning?

I mitten ligger våra förantaganden; de lösningsfokuserade antaganden, perspektiv och övertygelser vi bär med oss och som genomsyrar hela samtalet.

5F-modellen för Lösningsfokus

5F-modellen fungerar lika bra i grupper och organisationer. Det är bara att byta ut ”du” mot ”vi” i frågorna ovan.

Läs mer om Lösningsfokus

Böcker om Lösningsfokus och styrkebaserad utveckling

Hitta rätt i stället för att leta fel – vägen till ett gladare liv, bättre relationer och oslagbara team

HITTA RÄTT är en unik guide för dig som vill skapa positiv förändring i ditt eget och andras liv. Du får en skattkista fylld av konkreta verktyg för att se och förstärka det goda, hitta lösningar, tillvarata styrkor, lära av framgångar och bygga utveckling på det som fungerar bra.

Bok Hitta rätt i stället för att leta fel

Släng problemglasögonen – starta en positiv revolution

”Släng problemglasögonen” är en inspirationsbok för dig som leder människor, samarbetar med människor, bor med människor, känner människor eller helt enkelt ÄR människa. Den innehåller mängder av idéer, metoder och tips som du kan använda både privat och i jobbet för att skapa positiv och bestående utveckling.

Bokomslag Släng problemglasögonen