överläggande bild

Lösningsfokuserad coaching


Hitta det som fungerar bra och gör mer av det!

Vill du åstadkomma en förändring av något slag i ditt liv eller hos dig själv? Kanske vill du förbättra ditt självförtroende och bli bättre på att se och dra nytta av dina styrkor och förmågor? Kanske vill du ha hjälp att hantera en svår livssituation eller att må bättre? Eller kanske står du inför en utmaning där du behöver få fram ditt allra bästa jag?

Oavsett vilka problem, svårigheter eller utmaningar du brottas med, eller vilka drömmar och mål du har, kan Lösningsfokuserad coaching vara en god hjälp att åstadkomma din önskade förändring. Som lösningsfokuserad coach fokuserar jag mer på vad du vill uppnå än på vad du vill bort ifrån. Jag hjälper dig att se dig själv, ditt liv och dina förmågor i ett nytt ljus, och att skapa de resultat du drömmer om.

Såå glad att jag fick tips om Gunnel som genom sitt varma och inlyssnande, bekräftande och peppande sätt har fått mig att ändra fokus.
Från att vara nedstämd med mycket grubblande, till att idag känna mig stark, kompetent och med ny kraft ta tag i jobbiga saker och fokusera på vad som ger mig positiv energi och glädje.
Tack Gunnel
🥰🙏🏼

Liza Pettersson, december 2021

Vad är Lösningsfokuserad coaching?

Lösningsfokus är en terapimetod, utvecklad under 1980-talet av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg på The Brief Family Therapy Center, Milwaukee. I dag används metoden också med stor framgång i coaching och utveckling av grupper och organisationer.

Lösningsfokus skiljer sig från de flesta andra modeller för terapi och samtalsstöd genom att man inte gräver i problemen, utan i stället fokuserar på lösningar och ditt önskade läge. Det innebär inte att jag ignorerar dina problem och svårigheter, bara att jag ägnar mer uppmärksamhet åt vad du vill ha i stället, och vad du redan gör som för dig i rätt riktning.

I korthet kan man beskriva Lösningsfokus som en revolutionerande metod för att hjälpa människor att identifiera, skapa och leva det liv de önskar sig. I stället för att identifiera varför du har problem eller vad du gör fel, fokuserar jag på vad du gör ”rätt”, dvs vad som redan fungerar bra, och hur du kan göra mer av det. Jag lyfter fram dina resurser och styrkor och inspirerar dig att upptäcka och bygga vidare på det som redan hjälper dig framåt.

Du kan jämföra Lösningsfokuserad coaching med om du skulle gå till en personlig tränare (PT) för att bli av med 20 kilos övervikt och komma i bättre form. PT:n skulle knappast fråga dig hur du har burit dig åt för att bli så tjock, eller skuldbelägga dig för att du har så dålig karaktär – för det skulle inte bidra till någon lösning. Historiken bakom problemet är inte så intressant. PT:n konstaterar bara att problemet finns där, och fokuserar sedan på hur du vill ha det i stället och hur du kan åstadkomma det. Hen är dessutom övertygad om att du kan klara det. Samma inställning har jag som jobbar lösningsfokuserat.

Min väg till Lösningsfokuserad coaching

Jag är i grunden beteendevetare och fastnade tidigt för det lösningsfokuserade förhållningssättet. Jag har använt den lösningsfokuserade metodiken i drygt 15 år, både i utvecklingsinsatser i grupper och med enskilda individer. Jag har lång erfarenhet av samtalsstöd, bland annat som beteendevetare inom företagshälsovård och som coach för chefer, medarbetare och privata klienter. 2010 blev jag Professional Certified Coach genom ICF och genom åren har jag genomfört över 2000 coaching- och stödsamtal. Jag har också under många år utbildat andra i coaching, både i Sverige och internationellt.

Coaching som metod är starkt influerad av Lösningsfokuserad terapi, och jag har i min coaching vävt in extra mycket av det lösningsfokuserade förhållningssättet. Våren 2020 bestämde jag mig för att fördjupa mig ytterligare i Lösningsfokuserad terapi och deltog i ett flertal internationella utbildningar och konferenser. Jag gick bland annat en 16 veckors intensiv certifieringsutbildning i Lösningsfokuserad korttidsterapi på distans hos BRIEF i London, som är en av de högst ansedda utbildningsorganisationerna i Lösningsfokus i världen. Det fick mig att bli ännu mer övertygad om arbetssättets förträfflighet och jag bestämde mig för att renodla min metodik för enskilda samtal till att bli helt och hållet lösningsfokuserad.

Coaching eller terapi?

För mig spelar det inte så stor roll om vi kallar det coaching, terapi, samtalsstöd eller något annat. Den lösningsfokuserade metodiken, förhållningssättet och frågorna är desamma oavsett.

Vad händer i samtalet?

Som lösningsfokuserad coach ställer jag inte några diagnoser eller ser det som min uppgift att bota psykisk sjukdom. Det jag gör är att hjälpa dig som klient att åstadkomma en förändring i den riktning du själv önskar, oavsett vilka besvär du har i dag. Mitt verktyg är lösningsfokuserade frågor – frågor specifikt utformade för att ge dig inspiration, kraft, hopp och tro på din egen förmåga att skapa förändring.

Till skillnad från i traditionell coaching eller Kognitiv beteendeterapi (KBT) får du inga uppgifter eller hemläxor av mig, vi kommer inte överens om några handlingsplaner eller nästa steg, utan det är själva samtalet som ger effekt. Jag ger inga råd eller förslag, utan hjälper dig i stället att skapa en tydlig och detaljerad bild av vart du vill, och utforska vilka strategier, styrkor och resurser du redan har som hjälper dig i rätt riktning och som du skulle kunna bygga vidare på. Du väljer själv vilka eventuella förändringar du vill göra efter våra samtal. Du är expert på ditt eget liv, jag är expert på processen och på att ställa frågor som hjälper dig framåt. Jag löser inte dina problem, snarare hjälper jag dig att bli den version av dig själv som själv kan lösa dina problem.

Hur ser upplägget ut?

Du förbinder dig inte till något långvarigt samarbete utan bestämmer själv från gång till gång om du vill komma tillbaka. Lösningsfokus är en korttidsterapi och ofta räcker det med 1-3 samtal för att åstadkomma resultat. Samtalen tar ca 1 timma och genomförs på distans, via telefon eller videomöte i Zoom, beroende på vad som känns bäst för dig.

Konfidentialitet

Självklart behandlar jag allt som framkommer i våra samtal som strikt konfidentiellt och för aldrig vidare information till någon annan. Detta gäller oavsett vem som betalar för samtalen, om det är du själv, din arbetsgivare eller någon annan.

Hur mycket kostar det?

För arbetsgivare som betalar för en medarbetare: 2500 kr/samtal exkl moms
För dig som betalar privat: 1250 kr/samtal inkl moms (1000 kr exkl moms)
För dig som betalar privat och är arbetslös/student/långtidssjukskriven/pensionär: 625 kr/samtal inkl moms (500 kr exkl moms)


Läs mer om Lösningsfokus för grupper och organisationer – Styrkebaserade workshops