Pussel med texten Solution

Människosyn och förantaganden i Lösningsfokus

Författare:

Publicerades den:


En viktig utgångspunkt i Lösningsfokus är en grundmurad tilltro till människors inneboende resurser, styrkor och förmågor. I Lösningsfokus undviker man att lägga sig i människors liv och komma med råd eller förslag. I stället utgår man ifrån att människor är experter på sina egna liv och själva sitter på lösningarna, även om de kanske för tillfället inte inser det.

Människosynen i Lösningsfokus är en del av något man brukar kalla för förantaganden. Förantaganden är de antaganden, perspektiv och övertygelser vi tar med oss in i ett samtal. De kan handla om människor i allmänhet, personen vi möter i synnerhet, om förändring, och om hur världen fungerar i stort.

När jag frågar ”när har du lyckats med detta tidigare?” gör jag ett förantagande om att du faktiskt har lyckats någon gång. Jag frågar inte OM du har varit med om något, i stället frågar jag NÄR du upplevde det. På samma sätt frågar jag inte OM du har några förmågor eller styrkor som du kan ha nytta av, jag frågar VILKA styrkor du har. Jag utgår hela tiden från att goda exempel, resurser, styrkor och förmågor finns.

Våra förantaganden är ingenting som bara ligger i bakgrunden, utan de syns tydligt i de frågor vi ställer och i vårt sätt att agera i mötet med andra människor. Här är ytterligare några förantaganden i Lösningsfokus:

  • Det är inte nödvändigt att förstå ett problem för att kunna skapa en lösning.
  • Lösningen är redan tillgänglig, vi behöver bara upptäcka den.
  • Förändring sker hela tiden. Vårt jobb är att identifiera och förstärka användbar förändring.
  • Den förändring vi pratar om, är den förändring som händer.
  • Det är mer användbart att ställa frågor än att ge anvisningar.
  • Förändring sker genom att utveckla resurser snarare än genom att åtgärda brister.
  • Små steg kan leda till stor förändring.
  • Inget problem händer hela tiden, det finns alltid undantag som kan utnyttjas.
  • Människor har alla resurser de behöver för att kunna bygga sina egna lösningar.

Hur tror du ditt bemötande, dina samtal och dina relationer skulle påverkas om du utgick från några av dessa förantaganden? Även i vardagen?

Läs mer om Lösningsfokus här