Simmare gör segergest

Medelmåttighetens förbannelse

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Vill du vara en medelmåtta eller en mästare?  

I studier där människor ombeds att betygsätta sig själva på olika positiva egenskaper, ger nästan alla sig själva ett betyg över medel. Detta stämmer naturligtvis inte med verkligheten, eftersom vissa av oss per definition måste hamna under medel. Men det illustrerar en poäng, nämligen att vi helt enkelt inte vill vara medelmåttiga – vi vill alla vara över medel, kanske till och med fenomenalt bra.

Psykologiprofessorn Alex Linley skriver i sin bok ”Average to A+ – realising strengths in yourself and others” om det han kallar “medelmåttighetens förbannelse”. Han menar att denna förbannelse förstör våra ambitioner att växa och utvecklas till det bästa vi kan bli, både i skolan och i arbetslivet.

”Medelmåttighetens förbannelse” innebär en tro på att alla människor ska vara lika bra på allting. Men det är de inte. Och när de inte är det, så fokuserar vi på det de är sämre på och försöker åtgärda deras svagheter. Resultatet blir att vi i bästa fall får en samling medelmåttor, eftersom ett ensidigt fokus på att åtgärda svagheter aldrig kan hjälpa en person att bli riktigt duktig på något, bara att bli OK.

För att bli fenomenalt bra på något behöver vi i stället tillvarata och bygga vidare på våra styrkor. Alla kan inte vara bra på allt, men vi är alla bra på något.

Så bryt dig loss från medelmåttighetens förbannelse, hitta dina styrkor och använd dem för att bli den absolut bästa versionen av dig själv. Fokusera också mer på styrkor än på svagheter hos andra och hjälp dem att förverkliga sin fulla potential.