Ordmoln med positiva ord

Ordens oerhörda makt

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Jag pratar ofta om vikten av att ha mer positiv än negativ kommunikation, både på jobbet och hemma. Mängder av forskning visar att för att vi människor ska må riktigt bra, blomstra och prestera på topp, behöver vi vara i en positiv miljö. En miljö där vi känner oss värdefulla, uppskattade och stolta.

Faktum är att vårt sätt att kommunicera med varandra och vilka ord vi väljer att använda påverkar oss mer än vad vi kanske tror.

Jeffrey Hausdorf och Becca Levy har studerat hur äldre människor påverkas av att utsättas för negativa respektive positiva ord. De lät en grupp äldre tillbringa några minuter med att göra ett datorbaserat test för reaktionstid. Under tiden de genomförde testet exponerades deltagarna för olika ord, som bara visades under 70 millisekunder. Så kort tid att deltagarna inte lade märke till dem, men tillräckligt för att orden skulle registreras av deras undermedvetna.

Hälften av de äldre exponerades för negativa ord som ”senil”, ”glömsk” och ”sjuklig”. Den andra hälften exponerades för positiva ord som ”klok”, ”skarpsinnig” och ”skicklig”.

Försöket gav ett flertal effekter. De som hade utsatts för negativa ord gick långsammare efteråt, presterade sämre på ett efterföljande minnestest och undervärderade sina egna förmågor. När de gavs ett antal matteproblem att lösa reagerade de som exponerats för negativa ord med tydliga stressymptom, medan de som fått positiva ord seglade igenom uppgifterna utan några som helst tecken på stress.

Efter försöket frågade Levy deltagarna om de skulle efterfråga en dyr men potentiellt livräddande medicinsk behandling om de visste att de annars skulle dö inom en månad. De som hade exponerats för positiva ord tackade nästan alla ja till behandlingen, men merparten av de som exponerats för negativa ord avböjde behandlingen. De reaktioner som omedvetet triggades igång av de negativa orden tycktes ha minskat deras livsvilja.

Den här typen av försök har inte bara gjorts på äldre, utan på människor i alla åldersgrupper. Och om vi påverkas så mycket av ord som vi inte ens hinner uppfatta, hur mycket påverkas vi då inte av de ord som vi hör och är medvetna om? Om vi pratar mest om problem, svagheter, brister och misslyckanden på jobbet, eller hemma, så att vi skapar en negativ atmosfär och gör människor uppgivna och modfällda – hur ska vi då någonsin kunna uppnå goda resultat?

Fundera över vilka ord ni använder på din arbetsplats. Och utanför jobbet, bland dina vänner eller i din familj. Finns det andra ord som du skulle vilja använda lite oftare? Hur kan du bidra till att lyfta de människor du har omkring dig, så att de känner sig stärkta och uppskattade?