Utvärderingsformulär

Styrkebaserad utveckling – hur du angriper problem från ett mer positivt håll

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Hur går ni vidare med resultatet från medarbetarundersökningar, kundundersökningar och andra utvärderingar?

De flesta fokuserar på de delar som har fått sämst betyg och bestämmer sig för att gå till botten med problemen, ta reda på vad som orsakar dem, vad man gör fel och vems felet är. Problemet är att detta lätt leder till en ganska tråkig stämning, där människor känner sig misslyckade, uppgivna, modfällda eller kanske t o m utpekade. Och det kanske inte är den bästa grunden när man vill skapa en positiv förändring.

När jag föreläser om styrkebaserade metoder som Appreciative Inquiry och Lösningsfokus tror många att det innebär att man helt ska ignorera problemen och bara fokusera på det som är bra. Men det är en missuppfattning. Att tillvarata och bygga vidare på styrkor, lära av framgångar, hitta det som fungerar och göra mer av det är visserligen grunden i styrkebaserad utveckling. Men oftast utgår även styrkebaserade metoder från ett problem, något man vill förändra. Skillnaden är att man angriper problemet från ett annat håll.

Det kan t ex se ut så här:

  1. Fråga er ”vad vill vi ha i stället för det här problemet?” Om problemet t ex är konflikter i arbetsgruppen – då kanske målet ska vara gott samarbete.
  2. Hitta goda exempel på när det önskade läget redan förekommer. Låt alla inblandade berätta om tillfällen då samarbetet har fungerat bra, eller åtminstone lite mindre dåligt. Utforska de goda exemplen och ta reda på vad som orsakade dem. Vad var det som bidrog till att det fungerade bättre? Vilka attityder och beteenden bidrog?
  3. Diskutera hur ni kan göra ännu mer av det som fungerar bra och gör sen verklighet av de idéerna.

En av fördelarna med styrkebaserade metoder är att de skapar en helt annan stämning. Att få prata om vad man gör bra ger människor energi, det skapar stolthet, glädje, självförtroende och hopp. Det gör människor inspirerade och kreativa. Och allt detta är förstås förutsättningar för att skapa en positiv förändring.

Vilket av angreppssätten brukar ni använda på din arbetsplats? Vilket tror du skulle locka fram mest energi och kreativitet hos dig personligen?


Läs mer om styrkebaserat ledarskap

Boka en föreläsning om styrkebaserat ledarskap