överläggande bild

Styrkebaserad utveckling

Smartare och roligare metoder som tar teamet och verksamheten till helt nya höjder


De flesta som arbetar med utveckling gör det utifrån ett problembaserat perspektiv. De letar efter fel, problem, brister och avvikelser, i tron att om vi bara åtgärdar det som är dåligt så ska allt bli fantastiskt bra. Men det blir inte bra, bara icke-dåligt. Det handlar bara om att återställa saker till status quo.

När vi lägger all kraft på att leta fel riskerar vi dessutom att skapa en ganska dyster atmosfär, där människor känner sig misslyckade, tappar energi, blir defensiva eller modfällda.

Vi människor mår, presterar och utvecklas bäst i en positiv miljö, där vi får känna glädje och stolthet över allt bra vi gör. Sedan mitten av 1980-talet har det utvecklats flera olika metoder för att jobba med utveckling på ett mer positivt sätt. Metoder som fokuserar på styrkor, resurser, goda exempel, tidigare framgångar och existerande lösningar, eller frön till lösningar, som man kan bygga vidare på.

Dessa metoder, som jag kallar styrkebaserade, skapar hopp, stärker självförtroendet och kreativiteten, bidrar till mer glädje och stolthet, och ger mer energi och inspiration till att utvecklas vidare. Styrkebaserad utveckling skapar nya möjligheter och leder ofta till betydligt bättre resultat.

Skillnaden mellan problemlösning och styrkebaserad utveckling

5 metoder och forskningsområden som utgör grunden för styrkebaserad utveckling

  • Positiv psykologi
  • Styrkepsykologin
  • Lösningsfokus
  • Appreciative Inquiry
  • Positive Deviance

Läs mer om 5 metoder och forskningsområden som ligger till grund för styrkebaserad utveckling

Många användningsområden för styrkebaserat arbetssätt

Det styrkebaserade arbetssättet bidrar till arbetsglädje, engagemang, kreativitet, bättre samarbete och en trivsammare social arbetsmiljö. Det är en fantastisk ledarskapsfilosofi och en revolutionerande metodik för förändringsarbete. Med ett styrkebaserat förhållningssätt lyfter hela teamet.

Här kan du läsa mer om tre av de främsta styrkebaserade metoderna:

Appreciative Inquiry

Lösningsfokus

Positive Deviance

” Tack för en helt fantastisk föreläsning. (…) Vi har redan satt igång och förankrar dina idéer i organisationen. T.ex. hade vi vårt bästa personalmöte på länge nu i morse då alla började berätta om de positiva grejerna som hände förra veckan! Din föreläsning hade inte kunnat komma med bättre tajming – stort tack! ”

Ted Wallin

Business Director, Gambit

” Vill bara skicka ett STORT TACK för din fantastiska föreläsning hos oss på The Body Shop! DU var mycket uppskattad och vi har startat en riktig positiv revolution i hela min region!  Vi har hamnat i en jättehärlig FLOW som märks både bland medarbetarna men också i siffrorna! Tusen tack!!! ”

Carina Rosenblad

District Sales Manager, The Body Shop

” Thank you so much for the fantastic contribution you made at the CIDESCO International´s Schools & Examiners meeting. I was most impressed by the way you referred to scientific research, motivated the audience and mixed it all with a great sense of humor. I knew you would do an outstanding job and you lived up to and exceeded our expectations! ”

Anna-Cari Gund

President, CIDESCO

” Inspirationsföreläsningen med Gunnel är en av de bästa jag tagit del av. Gunnel är jordnära, smakfull och personlig i sitt framträdande och kan med humor förmedla klockrena sanningar som landade väldigt väl i vår organisation. Utöver att ge inspiration och glädjefyllda skratt så fick vi också några enkla verktyg att applicera i vår vardag. Vi har påbörjat vår positiva revolution!”

Katarina Törnros

Regionchef, LRF Konsult

” Gunnel Ryner är en av de bästa talare vi anlitat till Kvalitetsmagasinet Live. Genom att blanda teori med levande exempel, kryddat med en stor portion humor, får hon alla att förstå hur ett positivt angreppssätt kan ta verksamheten till helt nya höjder. ”

Anna Nyström

Chefredaktör, Kvalitetsmagasinet

” Tack för en fantastisk föreläsning och workshop, du lyfte hela medarbetargruppen och har en förmåga att ändra fokus från negativt tankesätt till att tänka på det som är bra. Redan på måndagen började några av personalen lyfta fram bra händelser. Tack!”

Valentina Trpezanovska

Verksamhetschef Område Varberg, Närsjukvården Halland

” Tusen tack för en toppen-föreläsning, där många kloka tankar skapades hos åhörarna! Allvar och roligheter levererades på ett så mästerligt, lättsamt sätt. Att se det positiva i första hand har definitivt fastnat hos hela gänget. Högsta omdöme ges från oss alla! ”

Sofia Sestorp

Affärschef, Kinda Ydre Sparbank

” Ett kärnkraftverk ska självklart ha högt fokus på att förebygga och åtgärda avvikelser men våra arbetssätt kan utvecklas mycket om vi inkluderar våra framgångar i utvecklingsarbetet. Tack för den insikten Gunnel, du var verkligen en inspirationskälla!”

Cecilia Lindmark

Arbetsmiljöingenjör, Forsmark Kraftgrupp AB

” Gunnel har medels insiktsgivande föreläsningar och medryckande workshops hjälpt oss långt på vägen mot att skapa en mer positiv, tillitsfull, engagerande och respekterande företagskultur. Gunnel har med hela sin insats överträffat alla våra förväntningar och jag kan varmt rekommendera henne till alla er som vill utvecklas med mer positiva och styrkebaserade attribut.”

Jens Sjöström

Försäljningschef, Aratron AB

” Inspirationsföreläsningen för oss administrativa chefer om uppskattande ledarskap följdes av en styrkebaserad workshop där vi utforskade egna goda exempel. En fantastisk dag med mycket ny kunskap och möjlighet att träna och reflektera. STORT TACK Gunnel för en INNEHÅLLSRIK FÖRELÄSNING och en MYCKET INSPIRERANDE WORKSHOP !!!!!”

Anne-Li Silberk

Administrativ chef, Linköpings universitet

Skillnaden mellan problembaserad utveckling och styrkebaserad utveckling

Problembaserad utveckling
Styrkebaserad utveckling
Framgång nås genom att vi undersöker vad vi gör fel, hittar orsakerna till problem och åtgärdar det som inte fungerar.

Eliminera det negativa.

Metod:
1. Identifiera problemet.
2. Analysera orsaker till problemet.
3. Analysera möjliga åtgärder.
4. Genomför åtgärder direkt eller upprätta handlingsplan.
Framgång nås genom att vi söker efter det som redan fungerar bra, undersöker vad vi gör när det går som bäst och hittar sätt att göra mer av det.

Förstärk och utveckla det positiva.

Metod:
1. Identifiera målet/det önskade läget.
2. Utforska goda exempel, identifiera orsaker till framgång, hitta resurser och styrkor.
3. Gör mer av det som fungerar.

När passar det att arbeta styrkebaserat respektive problembaserat?

Problembaserade metoder fungerar utmärkt när det handlar om tekniska problem. Om felet rör till exempel en maskin, en bil, en dator, eller en fastighet, är vi oftast nöjda med att åtgärda problemet och återställa till ett felfritt läge.

Styrkebaserad utveckling skapar glädje, stolthet och energi

Men om det är människor inblandade är det klokare och mer effektivt att använda styrkebaserade metoder. Vi människor är betydligt mer komplexa än maskiner och teknik, inte minst har vi känslor. Och jag vet ingen människa som blir inspirerad, peppad och motiverad av att bli utpekad som ett problem, eller som misslyckad, eller av att få ständig kritik. Då tappar vi snarare gnistan, går i försvar eller blir handlingsförlamade.

Vi behöver få känna att vi gör ett bra jobb, att vi bidrar och kan känna oss stolta över vår insats. Det är en grundläggande mänsklig drivkraft. Vi vill också gärna få uppskattning från andra, en bekräftelse på att vi gör något bra. Då växer vårt självförtroende, vi känner oss stolta och glada, och får energi och kraft att utveckla saker till att bli ännu bättre.

Läs mer om styrkebaserad utveckling

Böcker om styrkebaserad utveckling

Hitta rätt i stället för att leta fel – vägen till ett gladare liv, bättre relationer och oslagbara team

HITTA RÄTT är en unik guide för dig som vill skapa positiv förändring i ditt eget och andras liv. Du får en skattkista fylld av konkreta verktyg för att se och förstärka det goda, hitta lösningar, tillvarata styrkor, lära av framgångar och bygga utveckling på det som fungerar bra.

Bok Hitta rätt i stället för att leta fel

Släng problemglasögonen – starta en positiv revolution

”Släng problemglasögonen” är en inspirationsbok för dig som leder människor, samarbetar med människor, bor med människor, känner människor eller helt enkelt ÄR människa. Den innehåller mängder av idéer, metoder och tips som du kan använda både privat och i jobbet för att skapa positiv och bestående utveckling.

Bokomslag Släng problemglasögonen