överläggande bild

Styrkebaserad workshop

Hitta det som fungerar bra och gör mer av det – grupputveckling som tar fram det bästa i teamet


I en styrkebaserad workshop engagerar vi hela personalgruppen i att hitta era styrkor, framgångsfaktorer och goda exempel och utifrån dem ta fram idéer för att utveckla arbetsgruppen och/eller verksamheten vidare. 

Workshopmetodiken baseras på det bästa från metoder som Lösningsfokus och Appreciative Inquiry. Den kan genomföras helt fristående eller i kombination med en föreläsning om Arbetsglädje: Konsten att hitta rätt i stället för att leta fel eller Styrkebaserat ledarskap. Hör av dig om du vill veta mer om hur en styrkebaserad workshop kan användas för både grupputveckling och verksamhetsutveckling.

Med Appreciative Inquiry och Lösningsfokus som grund hittar vi era framgångsfaktorer och styrkor

Appreciative Inquiry, förkortat AI, är en metod för utveckling av grupper och organisationer som började utvecklas på 1980-talet av David Cooperrider och Suresh Srivastva på Case Western Reserve University i Cleveland. På svenska kan det översättas till Uppskattande undersökning, men oftast används det engelska namnet, eller förkortningen AI. 

Lösningsfokus är från början en terapimetod, utvecklad under 1980-talet av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg på The Brief Family Therapy Center, Milwaukee. I dag används den också med stor framgång i coaching och utveckling av grupper och organisationer.

Utgångspunkten i både AI och Lösningsfokus är att alla – individer, grupper och organisationer – har något som fungerar bra. Genom att utforska och undersöka det som är bra, kan vi få ännu mer av det. AI och Lösningsfokus skiljer sig från traditionella, problemfokuserade metoder genom att man undersöker vad det är som bidrar till framgång och hittar sätt att göra mer av det, i stället för att leta efter fel och brister att åtgärda.

Syftet med en styrkebaserad workshop är att involvera så många som möjligt av de anställda (och eventuellt även kunder och andra intressenter) i att bidra till gruppens eller verksamhetens utveckling. Workshopen utgår oftast från ett tema, något som gruppen/organisationen vill utveckla och bli (ännu) bättre på. Det kan vara allt från kundservice till samarbete.

Workshopen kan läggas upp på olika sätt, t ex 1½ timma i kombination med en föreläsning, en halvdag, två halvdagar med lite tid emellan eller en eller flera heldagar om det handlar om en större förändringsprocess. För att skapa dynamik växlar vi mellan arbete i par, i mindre grupper och i helgrupp.

Vad blir resultatet? Genom att man fokuserar på det man redan gör rätt och bra, och lyfter fram och undersöker egna goda exempel, skapas en positiv stämning, stolthet, motivation och engagemang. Att få vara med och bidra till organisationens fortsatta utveckling stärker de anställda och får dem att växa och känna sig mer delaktiga i verksamheten. Workshopen brukar resultera i stolthet och engagemang hos deltagarna och en mängd kreativa idéer för hur man tillsammans kan utveckla verksamheten vidare. Dessa idéer leder till handling, och implementeringen går fort eftersom alla redan är ”med på tåget”.

Workshopen kan även genomföras digitalt. Från sin hemmastudio levererar Gunnel ett interaktivt upplägg som engagerar, inspirerar och aktiverar deltagarna.

Styrkebaserad workshop med Gunnel Ryner

” Tack för en helt fantastisk föreläsning. (…) Vi har redan satt igång och förankrar dina idéer i organisationen. T.ex. hade vi vårt bästa personalmöte på länge nu i morse då alla började berätta om de positiva grejerna som hände förra veckan! Din föreläsning hade inte kunnat komma med bättre tajming – stort tack! ”

Ted Wallin

Business Director, Gambit

” Vill bara skicka ett STORT TACK för din fantastiska föreläsning hos oss på The Body Shop! DU var mycket uppskattad och vi har startat en riktig positiv revolution i hela min region!  Vi har hamnat i en jättehärlig FLOW som märks både bland medarbetarna men också i siffrorna! Tusen tack!!! ”

Carina Rosenblad

District Sales Manager, The Body Shop

” Thank you so much for the fantastic contribution you made at the CIDESCO International´s Schools & Examiners meeting. I was most impressed by the way you referred to scientific research, motivated the audience and mixed it all with a great sense of humor. I knew you would do an outstanding job and you lived up to and exceeded our expectations! ”

Anna-Cari Gund

President, CIDESCO

” Inspirationsföreläsningen med Gunnel är en av de bästa jag tagit del av. Gunnel är jordnära, smakfull och personlig i sitt framträdande och kan med humor förmedla klockrena sanningar som landade väldigt väl i vår organisation. Utöver att ge inspiration och glädjefyllda skratt så fick vi också några enkla verktyg att applicera i vår vardag. Vi har påbörjat vår positiva revolution!”

Katarina Törnros

Regionchef, LRF Konsult

” Gunnel Ryner är en av de bästa talare vi anlitat till Kvalitetsmagasinet Live. Genom att blanda teori med levande exempel, kryddat med en stor portion humor, får hon alla att förstå hur ett positivt angreppssätt kan ta verksamheten till helt nya höjder. ”

Anna Nyström

Chefredaktör, Kvalitetsmagasinet

” Tack för en fantastisk föreläsning och workshop, du lyfte hela medarbetargruppen och har en förmåga att ändra fokus från negativt tankesätt till att tänka på det som är bra. Redan på måndagen började några av personalen lyfta fram bra händelser. Tack!”

Valentina Trpezanovska

Verksamhetschef Område Varberg, Närsjukvården Halland

” Tusen tack för en toppen-föreläsning, där många kloka tankar skapades hos åhörarna! Allvar och roligheter levererades på ett så mästerligt, lättsamt sätt. Att se det positiva i första hand har definitivt fastnat hos hela gänget. Högsta omdöme ges från oss alla! ”

Sofia Sestorp

Affärschef, Kinda Ydre Sparbank

” Ett kärnkraftverk ska självklart ha högt fokus på att förebygga och åtgärda avvikelser men våra arbetssätt kan utvecklas mycket om vi inkluderar våra framgångar i utvecklingsarbetet. Tack för den insikten Gunnel, du var verkligen en inspirationskälla!”

Cecilia Lindmark

Arbetsmiljöingenjör, Forsmark Kraftgrupp AB

” Gunnel har medels insiktsgivande föreläsningar och medryckande workshops hjälpt oss långt på vägen mot att skapa en mer positiv, tillitsfull, engagerande och respekterande företagskultur. Gunnel har med hela sin insats överträffat alla våra förväntningar och jag kan varmt rekommendera henne till alla er som vill utvecklas med mer positiva och styrkebaserade attribut.”

Jens Sjöström

Försäljningschef, Aratron AB

” Inspirationsföreläsningen för oss administrativa chefer om uppskattande ledarskap följdes av en styrkebaserad workshop där vi utforskade egna goda exempel. En fantastisk dag med mycket ny kunskap och möjlighet att träna och reflektera. STORT TACK Gunnel för en INNEHÅLLSRIK FÖRELÄSNING och en MYCKET INSPIRERANDE WORKSHOP !!!!!”

Anne-Li Silberk

Administrativ chef, Linköpings universitet