styrkebaserat ledarskap

Styrkebaserat ledarskap

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Så får du fram det bästa i dina medarbetare och skapar extraordinära resultat

Det finns mängder av inriktningar och begrepp på ledarskapsområdet. Tillitsbaserat ledarskap, coachande ledarskap, situationsanpassat ledarskap, autentiskt ledarskap är bara några av alla begrepp som förekommer. Många av dem är användbara, och det finns ofta många gemensamma nämnare. Den ledarskapsfilosofi jag gillar allra mest är styrkebaserat ledarskap, eller, som det också kan kallas, uppskattande ledarskap. Här tar vi en titt på vad det innebär och hur det kan hjälpa dig att skapa arbetsglädje, trivsel, stolthet och engagemang, höja prestationerna och nå ännu bättre resultat.  

Vad innebär styrkebaserat ledarskap?

Styrkebaserat ledarskap handlar om att fokusera mer på det som är rätt och bra, och det du vill se mer av, snarare än på fel, brister och sådant du vill se mindre av. En styrkebaserad ledare ser det goda i sina medarbetare och får det att växa. Hen lyfter fram goda exempel, framgångar och lösningar och diskuterar dessa i teamet så att alla kan lära av varandras framgångar. Den styrkebaserade ledaren är mer intresserad av medarbetarnas styrkor, och hur man kan dra mest nytta av dem, än av deras svagheter.

Styrkebaserat ledarskap innebär naturligtvis inte att man ignorerar problem, det handlar snarare om att angripa dem från ett annat håll. Det handlar inte heller om att stoppa huvudet i sanden och låta oacceptabla beteenden fortgå. Ibland behöver man som ledare ge korrigerande feedback och hantera konflikter. Men man har mycket att vinna på att försöka ”hitta rätt” oftare än man letar fel.

4 grundstenar i det styrkebaserade ledarskapet

Fokusera på vad ni vill ha MER, inte mindre, av

Det är lätt att fastna i att ständigt prata om problem, fel, brister och sådant som fungerar dåligt. Men för mycket fokus på det som inte fungerar riskerar att sänka medarbetarnas arbetsglädje, självförtroende och motivation. Lägg i stället fokuset på vad ni vill ha MER av på er arbetsplats. Vad vill ni ha i stället för problemen? Hur ser ert önskade läge ut?

Lyft och lär av framgångar och goda exempel

Ta fram tillfällen och situationer när det ni önskar er redan existerar/har existerat. Vad är det som bidrar till att det ibland fungerar bra, eller åtminstone lite bättre? Hur bär ni er åt när ni lyckas som allra bäst? Hitta orsakerna till era framgångar, snarare än era problem, och prata om hur ni kan göra ännu mer av det som leder er i rätt riktning.

Fokusera på medarbetarnas styrkor, inte deras svagheter

Många forskare är i dag överens om att det är smartare och mer effektivt att tillvarata människors styrkor, än att försöka åtgärda deras svagheter. Självklart behöver vi göra något åt svagheter som hindrar eller ligger i vägen för goda prestationer. Men att bara åtgärda svagheter kan aldrig göra någon briljant på något, det kan bara styrkor göra. Så prata med dina medarbetare om vilka deras styrkor är, och hitta sätt att låta dem använda sina styrkor ännu mer och utveckla dem vidare. Chefer som fokuserar på styrkor ökar chansen att få engagerade medarbetare från 9% till 73% (enligt en studie av Rath & Conchie 2008)! Ganska häftigt, eller hur?

Ha ett uppskattande förhållningssätt

Se och få fram den positiva potentialen i dina medarbetare. Ett uppskattande förhållningssätt innebär att du ser det goda i dina medarbetare och gör allt du kan för att förstärka det. Ha höga (men inte orimliga) förväntningar på och tilltro till dina medarbetares kapacitet och håll utkik efter och förstärk det du vill se mer av. På så sätt skapar du förutsättningar för dem att växa och förverkliga sin potential.


Vill du lära dig mer om styrkebaserat ledarskap?

Boka en föreläsning om styrkebaserat ledarskap

Läs om min bok ”Hitta rätt i stället för att leta fel”

Läs mer om styrkebaserad utveckling