överläggande bild

Styrkebaserat ledarskap – så får du fram det bästa i dina medarbetare och skapar extraordinära resultat


Tillitsbaserat ledarskap, coachande ledarskap, situationsanpassat ledarskap, autentiskt ledarskap… Det finns mängder av inriktningar och begrepp på ledarskapsområdet. Många av dem är användbara, och det finns ofta många gemensamma nämnare.

Fem leende kollegor runt ett bord

Den ledarskapsfilosofi jag gillar allra mest är styrkebaserat ledarskap, eller, som det också kan kallas, uppskattande ledarskap. Här tar vi en titt på vad det innebär och varför det kan hjälpa dig att skapa arbetsglädje, trivsel, stolthet och engagemang, höja prestationerna och nå ännu bättre resultat.  

Det styrkebaserade arbetssättet är användbart på många sätt. Här kan du läsa mer:

Styrkebaserad utveckling

Styrkebaserat förändringsarbete

Styrkebaserat teamwork

Arbetsglädje & social arbetsmiljö

Appreciative Inquiry

Lösningsfokus

Positive Deviance

Vad innebär styrkebaserat ledarskap?

Styrkebaserat ledarskap handlar om att fokusera mer på det som är rätt och bra, och det du vill se mer av, snarare än på fel, brister och sådant du vill se mindre av. En styrkebaserad ledare ser det goda i sina medarbetare och får det att växa. Hen lyfter fram goda exempel, framgångar och lösningar och diskuterar dessa i teamet så att alla kan lära av varandras framgångar. Den styrkebaserade ledaren är mer intresserad av medarbetarnas styrkor, och hur man kan dra mest nytta av dem, än av deras svagheter.

Styrkebaserat ledarskap innebär naturligtvis inte att man ignorerar problem, det handlar snarare om att angripa dem från ett annat håll. Det handlar inte heller om att stoppa huvudet i sanden och låta oacceptabla beteenden fortgå. Ibland behöver man som ledare ge korrigerande feedback och hantera konflikter. Här kan du läsa mer om kommunikation & konflikthantering samt om feedback & svåra samtal.

” Tack för en helt fantastisk föreläsning. (…) Vi har redan satt igång och förankrar dina idéer i organisationen. T.ex. hade vi vårt bästa personalmöte på länge nu i morse då alla började berätta om de positiva grejerna som hände förra veckan! Din föreläsning hade inte kunnat komma med bättre tajming – stort tack! ”

Ted Wallin

Business Director, Gambit

” Vill bara skicka ett STORT TACK för din fantastiska föreläsning hos oss på The Body Shop! DU var mycket uppskattad och vi har startat en riktig positiv revolution i hela min region!  Vi har hamnat i en jättehärlig FLOW som märks både bland medarbetarna men också i siffrorna! Tusen tack!!! ”

Carina Rosenblad

District Sales Manager, The Body Shop

” Thank you so much for the fantastic contribution you made at the CIDESCO International´s Schools & Examiners meeting. I was most impressed by the way you referred to scientific research, motivated the audience and mixed it all with a great sense of humor. I knew you would do an outstanding job and you lived up to and exceeded our expectations! ”

Anna-Cari Gund

President, CIDESCO

” Inspirationsföreläsningen med Gunnel är en av de bästa jag tagit del av. Gunnel är jordnära, smakfull och personlig i sitt framträdande och kan med humor förmedla klockrena sanningar som landade väldigt väl i vår organisation. Utöver att ge inspiration och glädjefyllda skratt så fick vi också några enkla verktyg att applicera i vår vardag. Vi har påbörjat vår positiva revolution!”

Katarina Törnros

Regionchef, LRF Konsult

” Gunnel Ryner är en av de bästa talare vi anlitat till Kvalitetsmagasinet Live. Genom att blanda teori med levande exempel, kryddat med en stor portion humor, får hon alla att förstå hur ett positivt angreppssätt kan ta verksamheten till helt nya höjder. ”

Anna Nyström

Chefredaktör, Kvalitetsmagasinet

” Tack för en fantastisk föreläsning och workshop, du lyfte hela medarbetargruppen och har en förmåga att ändra fokus från negativt tankesätt till att tänka på det som är bra. Redan på måndagen började några av personalen lyfta fram bra händelser. Tack!”

Valentina Trpezanovska

Verksamhetschef Område Varberg, Närsjukvården Halland

” Tusen tack för en toppen-föreläsning, där många kloka tankar skapades hos åhörarna! Allvar och roligheter levererades på ett så mästerligt, lättsamt sätt. Att se det positiva i första hand har definitivt fastnat hos hela gänget. Högsta omdöme ges från oss alla! ”

Sofia Sestorp

Affärschef, Kinda Ydre Sparbank

” Ett kärnkraftverk ska självklart ha högt fokus på att förebygga och åtgärda avvikelser men våra arbetssätt kan utvecklas mycket om vi inkluderar våra framgångar i utvecklingsarbetet. Tack för den insikten Gunnel, du var verkligen en inspirationskälla!”

Cecilia Lindmark

Arbetsmiljöingenjör, Forsmark Kraftgrupp AB

” Gunnel har medels insiktsgivande föreläsningar och medryckande workshops hjälpt oss långt på vägen mot att skapa en mer positiv, tillitsfull, engagerande och respekterande företagskultur. Gunnel har med hela sin insats överträffat alla våra förväntningar och jag kan varmt rekommendera henne till alla er som vill utvecklas med mer positiva och styrkebaserade attribut.”

Jens Sjöström

Försäljningschef, Aratron AB

” Inspirationsföreläsningen för oss administrativa chefer om uppskattande ledarskap följdes av en styrkebaserad workshop där vi utforskade egna goda exempel. En fantastisk dag med mycket ny kunskap och möjlighet att träna och reflektera. STORT TACK Gunnel för en INNEHÅLLSRIK FÖRELÄSNING och en MYCKET INSPIRERANDE WORKSHOP !!!!!”

Anne-Li Silberk

Administrativ chef, Linköpings universitet

4 grundstenar i det styrkebaserade ledarskapet

1. Fokusera på vad ni vill ha MER, inte mindre, av

Det är lätt att fastna i att ständigt prata om problem, fel, brister och sådant som fungerar dåligt. Men för mycket fokus på det som inte fungerar riskerar att sänka medarbetarnas arbetsglädje, självförtroende och motivation. Lägg i stället fokuset på vad ni vill ha MER av på er arbetsplats. Vad vill ni ha i stället för problemen? Hur ser ert önskade läge ut?

2. Lyft och lär av framgångar och goda exempel

Ta fram tillfällen och situationer när det ni önskar er redan existerar/har existerat. Vad är det som bidrar till att det ibland fungerar bra, eller åtminstone lite bättre? Hur bär ni er åt när ni lyckas som allra bäst? Hitta orsakerna till era framgångar, snarare än era problem, och prata om hur ni kan göra ännu mer av det som leder er i rätt riktning.

3. Fokusera på medarbetarnas styrkor, inte deras svagheter

Många forskare är i dag överens om att det är smartare och mer effektivt att tillvarata människors styrkor, än att försöka åtgärda deras svagheter. Självklart behöver vi göra något åt svagheter som hindrar eller ligger i vägen för goda prestationer. Men att bara åtgärda svagheter kan aldrig göra någon briljant på något, det kan bara styrkor göra. Så prata med dina medarbetare om vilka deras styrkor är, och hitta sätt att låta dem använda sina styrkor ännu mer och utveckla dem vidare. Chefer som fokuserar på styrkor ökar chansen att få engagerade medarbetare från 9% till 73% (enligt en studie av Rath & Conchie 2008)! Ganska häftigt, eller hur?

4. Ha ett uppskattande förhållningssätt

Se och få fram den positiva potentialen i dina medarbetare. Ett uppskattande förhållningssätt innebär att du ser det goda i dina medarbetare och gör allt du kan för att förstärka det. Ha höga (men inte orimliga) förväntningar på och tilltro till dina medarbetares kapacitet och håll utkik efter och förstärk det du vill se mer av. På så sätt skapar du förutsättningar för dem att växa och förverkliga sin potential.

Läs mer om styrkebaserat ledarskap

Bok: Släng problemglasögonen – starta en positiv revolution!

”Släng problemglasögonen” är en inspirationsbok för dig som leder människor, samarbetar med människor, bor med människor, känner människor eller helt enkelt ÄR människa. Den innehåller mängder av idéer, metoder och tips som du kan använda både privat och i jobbet för att skapa positiv och bestående utveckling.

Bokomslag Släng problemglasögonen

Senaste blogginläggen om styrkebaserat ledarskap