Pepparkakshus

”The words you speak become the house you live in”

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Smaka på orden i rubriken en gång till. Vad väcker de för tankar hos dig?

Citatet kommer från den persiska poeten Hafiz, och när jag först stötte på det fick det mig att tänka på ett annat uttryck: ”Words create worlds”. Det sistnämnda är en av grundprinciperna i Appreciative Inquiry, en av de styrkebaserade metoder jag arbetar med.

På svenska skulle man kunna uttrycka det som att ord skapar världar, eller att dina ord skapar din verklighet. Hur vi pratar, vilket språk och vilka ord vi använder när vi pratar om oss själva, vår familj, vänner, kollegor, chefer, organisationer, bransch, samhälle, eller land, avgör hur vi ser på världen. 

Vi ser den värld vi beskriver, inte tvärtom. Vår verklighet skapas i samtal med andra. Det är vårt språk, våra ord och våra beskrivningar som formar och skapar vår egen verklighet och sanning – och kanske även i vilken riktning vi rör oss. När människor samtalar och skapar mening tillsammans, sår de samtidigt frön till handling.

Det här gäller såväl för hur du pratar med dig själv som för hur ni pratar med varandra i de grupper du ingår i – din familj, dina vänner och dina arbetskamrater.

Om era samtal i huvudsak handlar om problem, irritationsmoment och upplevda orättvisor, skapar det er bild av er verklighet. Om samtalen i stället är fyllda av upplyftande historier om saker som har gått bra, vad ni uppskattar hos er själva och varandra, och allt ni är glada åt, stolta över eller tacksamma för, kommer ni att uppleva er verklighet på ett helt annat sätt.

Tänk om vi kunde ha med oss detta i jul, inte minst nu när pandemin åter begränsar våra valmöjligheter. Tänk om vi då kunde komma ihåg hur viktiga våra ord är, att de skapar huset vi bor i och världen vi lever i. Då kan vi alla försöka bidra till ett trivsammare hus och en verklighet full av små mirakel att uppskatta och vara tacksam över. 

Är det inte rätt härligt att inse att det inte krävs massor av fixande och trixande och stress och press för att skapa en mysig och fin jul? Det viktigaste är att välja dina ord med omsorg.

Jag önskar dig en riktigt God Jul!

Läs mer om Appreciative Inquiry här