Kugghjul

Två tips för att tillvarata styrkor

Författare:

Publicerades den:


”I stället för att försöka förändra människorna för att passa arbetet, strävar vi efter att förändra arbetet så att det passar människorna.”

Citatet kommer från Clive Hutchinson, som leder det brittiska företaget Cougar Automation.

Cougar Automation har uppmärksammats och vunnit ett flertal priser för sin excellenta service. Hemligheten bakom framgången är att de systematiskt arbetar för att tillvarata medarbetarnas styrkor, något som har lett till såväl gladare personal som högre kvalitet, ökad effektivitet, nöjdare kunder och bättre resultat.

De gör detta på i huvudsak två sätt:

  1. De uppmuntrar de anställda att prata om sina styrkor i teamet och med sin chef, och att fördela arbetet sinsemellan så att var och en gör mer av sådant som tillvaratar deras styrkor. Det behöver inte vara stora förändringar, bara att få bli av med en sak som dränerar dig och få lägga till en sak som du älskar gör enorm skillnad.
  2. De ger sina anställda stor frihet och flexibilitet i hur de utför sitt arbete. Visst är det bra med standardisering av arbetssätt inom tillverkningsindustrin, där målet är att producera tusentals identiska produkter varje dag. Men i ett serviceföretag som Cougar Automation är förutsättningarna annorlunda, där handlar det om att hantera oerhört varierande behov hos kunderna, vilket kräver flexibilitet. Så Cougar Automation säger till sin personal ”hitta ditt eget sätt att leverera det kunden vill ha”, vilket ger dem möjlighet att använda sina egna styrkor och hitta ett arbetssätt som passar dem.

Så självklart och så enkelt – och ändå är det så få företag som jobbar så här. De allra flesta sitter fortfarande fast i den utbredda uppfattningen att utveckling handlar om att åtgärda människors svagheter. Hur ser det ut i din egen organisation?