Vad pratar ni om på jobbet?

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Två av de främsta forskarna inom den positiva psykologin, Barbara Fredrickson och Marcial Losada, har funnit att människor blomstrar och presterar mycket bättre när de är i en miljö präglad av positiva känslor och positiv kommunikation. Förhållandet mellan positiva och negativa samtal i en organisation bör idealt vara 3:1 eller högre. Framgångsrika team, par och organisationer har tre gånger fler positiva, hoppfulla och uppskattande samtal än negativa, problemfokuserade.

Och egentligen är det ju ganska självklart. När vi ägnar mycket mer uppmärksamhet åt fel och brister än åt det som fungerar bra, då skapar vi en negativ atmosfär, där människor känner sig misslyckade, där man upplever att man aldrig är tillräckligt bra och där energin är låg.

Men när vi istället ägnar vår uppmärksamhet åt våra styrkor, vad vi gör bra och hur vi bär oss åt när vi lyckas som allra bäst, då skapar vi en atmosfär fylld av energi, där människor känner stolthet, självförtroende, glädje och inspiration.

Hur ser det ut hos er – vad pratar ni mest om på jobbet? Det som fungerar bra eller era problem och misslyckanden? Är det tre gånger fler positiva än negativa samtal?