Stor grå cirkel med tre mindre delvis överlappande cirklar

Vems upplevelse är rätt?

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


En av de saker som ställer till det för oss i vår kommunikation är att vi upplever samma situation på olika sätt.

Hur vi upplever något påverkas av en mängd faktorer, alltifrån våra förväntningar och tidigare erfarenheter till vår dagsform och vårt humör. Våra upplevelser består till viss del av observationer av objektiva fakta, men vi tar bara in en begränsad mängd av all fakta som finns tillgänglig. De består också av våra tankar/åsikter/värderingar, våra känslor, och våra syften/önskemål.

Om en situation rent objektivt ser ut som det gråa området på bilden, då har person A en upplevelse, person B en annan och person C en tredje. Frågan är då vems upplevelse som är rätt? Svaret är naturligtvis: Allas! Alla har rätt att ha sin egen upplevelse, och det går inte att säga till någon att ”din upplevelse är fel”.

Och ändå handlar många av våra samtal just om att försöka övertyga varandra om vems upplevelse som är rätt, vilket blir tämligen improduktivt.

Tänk om vi i stället kunde vara medvetna om att min upplevelse bara är en bild av flera möjliga, beskriva vår upplevelse som just vår egen subjektiva bild, och vara nyfikna på att försöka förstå andras upplevelse. Då är jag övertygad om att vi skulle få både bättre samtal och bättre relationer. Vad tror du?

Läs fler kommunikationstips här