Cirkusartist cyklar på lina

Vilka är dina styrkor?

Författare:

Publicerades den:


Psykologiprofessorn Alex Linley definierar en styrka som ”en naturlig fallenhet för ett visst sätt att agera, tänka eller känna som ger dig energi, får dig att känna dig som ditt rätta jag och gör det möjligt för dig att fungera, utvecklas och prestera optimalt.”

  • Med naturlig fallenhet menar Linley att vi redan från tidig ålder utvecklar nervbanor i hjärnan som gör att vi har extra lätt för vissa beteenden eller sätt att tänka och känna.
  • Att du får energi av att använda dina styrkor innebär att du känner dig entusiastisk och levande, att du orkar ägna dig åt en uppgift betydligt längre, och att återhämtningen efter en ansträngning går fortare.
  • Att användandet av styrkor får dig att känna dig som ditt rätta jag handlar om autenticitet, att du är sann mot dig själv och agerar på ett sätt som känns rätt för dig, och som inte är påtvingat utifrån.
  • Att styrkor möjliggör optimal funktion, utveckling och prestation innebär att när du använder dina styrkor kan du vara ditt bästa jag. Du har också lättare att lära dig sådant som är kopplat till dina styrkor, eftersom hjärnan har lättare att bygga vidare på de nervbanor den redan har än att skapa helt nya. Och av detta följer också optimal prestation.

Vilka är dina egna främsta styrkor?