En tjej hjälper en annan tjej upp på en staty

Hjälp varandra att lyckas

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


”Om du vill lyfta dig själv, lyft någon annan.”
Booker T. Washington

Många organisationer har olika former av priser och utmärkelser som de delar ut till sina medarbetare, oftast till de som har presterat bäst. Företaget Next Jump delar i stället ut sitt mest prestigefyllda pris, The Avengers Award, till den person som har varit mest hjälpsam mot sina kollegor och brytt sig mest om att gruppen som helhet ska lyckas. Allt enligt devisen “På egen hand kan vi lyckas bra, tillsammans kan vi åstadkomma stordåd”.

Det här är något vi alla kan ta efter. Tänk vilken skillnad att jobba i en organisation där kulturen präglas av hjälpsamhet och samarbete, snarare än tävlande och konkurrens. Och vi kan alla bidra till en sådan kultur. Var hjälpsam och generös, med både din tid och din kunskap. Stötta varandra så att alla får bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. På så sätt lyfter hela teamet. Och det skapar också resultat för verksamheten. De mest framgångsrika organisationerna skapar enligt Cim Cameron, professor i management och organisation, en kultur som uppmuntrar goda handlingar, som att hjälpa varandra, vara generös, dela med sig av information och förlåta människor när de gör misstag.

Här i Sverige har pr-byrån Westander fått mycket uppmärksamhet för sin systematiska satsning på att skapa vad de kallar en snällhetskultur i företaget. En kultur som bygger på att man aktivt och medvetet hjälper och stöttar varandra och samarbetar för gruppens bästa. Här vill man inte ha några konsulter med vassa armbågar och man har inga interna tävlingar. Snällhetskulturen genomsyrar allt ifrån hur de rekryterar till hur de har utformat sina löne- och bonussystem. Lön och bonusar påverkas inte bara av de egna resultaten utan också av hur mycket man hjälper sina kollegor att nå sina mål. Snällhet handlar enligt VD:n Patrik Westander inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla. Det handlar om att vilja andra väl.

En del i att hjälpa varandra att lyckas är också att hjälpa varandra att våga misslyckas. Om alla känner sig trygga med att det är okej att göra fel och att vi hjälps åt att fixa det, bidrar det både till att vi hittar fler kreativa lösningar och att vi slipper ägna energi åt att mörka misstag eller hitta på ursäkter för att undgå kritik. Uppmuntra varandra att testa olika vägar, våga göra fel och våga också berätta om det. Vi kan alla lära av misstag och det bygger förtroende när alla vågar vara öppna.

Texten är hämtad från min nya bok: ”DEN LATA VÄGEN TILL ETT FANTASTISKT LIV – OCH ARBETSLIV”. En bok som vänder upp och ner på den traditionella synen på utveckling och framgång, där allt handlar om DIG SJÄLV, och visar hur du i stället kan SKAPA EN MILJÖ – med rätt människor, saker, platser, förutsättningar och idéer – som drar dig i den riktning du vill.