Människa som bombarderas med intryck

Hur påverkas du av din memetiska miljö?

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Du har säkert hört begreppet ”internet memes”. Det står för koncept som får stor spridning via nätet och blir populära och omtalade. Men begreppet ”meme”, eller mem, som det heter på svenska, myntades egentligen redan på 1970-talet av den brittiska evolutionsbiologen Richard Dawkins.

Enligt hans definition är en mem en idé, ett beteende eller en stil som sprids från person till person i en familj, ett samhälle eller en kultur. Vi ser och tar in idéer från vår omgivning, vi imiterar och tar efter traditioner, vanor, sedvänjor och rutiner. Det kan handla om övertygelser, föreställningar, normer, beteenden, religiösa övertygelser och andra idéer som finns omkring oss. Vi exponeras också för en enorm mängd idéer som sprids genom olika källor till information och kunskap, till exempel böcker, reklam, internet, tidningar, TV, radio, bloggar, podcasts, filmer och musik.

Alla dessa influenser, idéer, normer och värderingar som du har omkring dig kan kallas för din memetiska miljö. Och det är en miljö som påverkar dig mycket mer än du kanske är medveten om. Ibland positivt och ibland negativt.

För några år sedan hade jag en coachingklient som var oerhört intelligent och driftig. Hon kände sig understimulerad i sitt dåvarande jobb och ville komma vidare i arbetslivet. När vi diskuterade vad hon skulle passa bäst för och trivas mest med, pekade allt mot en ledande befattning av något slag, som chef eller projektledare, där hon kunde vara med och påverka.

Men då visade det sig att hon kände ett starkt motstånd mot allt som hade med karriär, avancemang och chefskap att göra. Detta var något hon hade fått med sig hemifrån. Både hennes föräldrar och hennes syskon hade typiska arbetaryrken och starka värderingar om att man inte ska sticka ut och ta plats, att karriär är något fult och att chefer är representanter för fienden. När vi började undersöka de här orsakerna till att hon fick dåligt samvete över sina ambitioner, blev det väldigt känslosamt. Hon grät många tårar över hur hon hade anpassat sig till sina föräldrars och syskons värderingar och låtit dem påverka hennes egna val. Dessa värderingar skapade ju en stark inre konflikt, eftersom de hindrade henne att dra nytta av och vidareutveckla sina främsta styrkor. När det här blev tydligt för henne bestämde hon sig för att bryta sig loss från den här idén om att chefskap är fult och inte låta den hålla henne tillbaka.

I dag är hon chef och ansvarar för en avdelning med 20 medarbetare. Hon stortrivs och är dessutom otroligt uppskattad och får jättehöga betyg i medarbetarundersökningarna. När jag pratade med henne senast sa hon: ”Vet du Gunnel, nu känner jag äntligen att jag har hamnat på helt rätt plats. Jag önskar bara att jag hade tagit det här steget ännu tidigare!”

Häromveckan pratade jag med en annan coachingklient, som just nu står vid ett vägskäl i livet. Hennes nuvarande anställning upphör snart, och hon vill allra helst förverkliga sin dröm om att starta eget och få jobba med det hon brinner för. Hon har massor av idéer, styrkor och erfarenheter att bygga på, men tvekar ändå, mycket på grund av normerna i hennes omgivning. Hennes vänner och familj är helt oförstående. ”Hur ska du klara det här? Är det inte bättre att du skaffar ett riktigt jobb i stället? Du måste ju ha en stadig inkomst!”

Jag sa till henne att om hon vill förverkliga sin dröm, så måste hon se över sin memetiska miljö. ”Du behöver skaffa andra vänner och influenser! Umgås med människor som tror på och stöttar dig. Hitta förebilder som har gjort det du vill göra, placera dig i ett sammanhang där det ses som naturligt och fullt möjligt att leva på sin passion. Om du har andra människor omkring dig som har klarat det – då blir det också lättare att se och tro på att du själv kan klara det.

Vilka memer låter du dig själv påverkas av? Se över hur din memetiska miljö ser ut – vilka normer, värderingar, idéer och influenser omger du dig med? Och hur påverkar de din förmåga att nå dina mål eller leva ditt liv på ett sätt som känns rätt för dig? Är det dags att bryta med några av de idéer du påverkas av, och skaffa dig nya i stället?

Vill du lära dig mer? Den memetiska miljön är en av tio miljöer jag beskriver i boken ”Den lata vägen till ett fantastiskt liv – och arbetsliv”. I den får du massor av tips och en konkret metod för hur du kan skapa miljöer som inspirerar och lyfter dig och ger dig skjuts framåt. 

Här kan du läsa mer om hur du kan ta hjälp av miljön för att nå dina mål.