Text "problems" överstruket följt av "solution"

POF – och problemet är löst!

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Styrkebaserad utveckling handlar om att hitta det som fungerar bra och göra mer av det. Ibland frågar mina kunder mig saker som: ”Vi har nyss gjort en medarbetarundersökning. Ska vi alltså strunta i de delar som har fått dåligt resultat och bara fokusera på det som är bra?”

NEJ, SJÄLVKLART INTE! Att arbeta styrkebaserat innebär inte att man ska ignorera problem, bara att man angriper dem från ett annat håll. I stället för att borra ner sig i problemen och försöka hitta vad som orsakar dem och vems fel det är, vänder man på steken och funderar på vad man vill ha i stället och försöker hitta exempel på när det önskade läget redan förekommer.

Arbetsgången kan beskrivas så här:

  1. Ett problem uppstår.
  2. Gör en positiv omformulering (en ”POF”), dvs formulera om problemet till ett positivt mål. Vad är det vi vill ha i stället?
  3. Undersök vad som redan för er i rätt riktning. Leta efter goda exempel, tidigare framgångar, hur ni bär er åt när det går som allra bäst. Försök hitta bidragande faktorer och orsaker till att det går bra. Även om det är ett problem som förekommer mest hela tiden går det oftast att hitta positiva undantag, tillfällen när problemet inte är lika stort/inte lika närvarande. Vad är det som får dessa positiva undantag att uppstå?
  4. Bygg vidare på de goda exemplen/undantagen och gör mer av det som fungerar.

Så, om medarbetarundersökningen visar att ni har problem med till exempel stress ska ni naturligtvis göra något åt det. Men ni behöver inte göra en stor undersökning av varför medarbetarna är stressade och hur stressen påverkar dem. Att lägga all sin kraft på att analysera vad problemet beror på gör er bara till experter på själva problemet, men det är inte säkert att det för er närmare en lösning.

Vänd på det i stället, gör en POF och fundera på vad ni vill ha i stället. Om ni inte vill att medarbetarna ska känna sig stressade, kanske det positiva målet kan vara att ni vill skapa förutsättningar för människor att både må bra OCH prestera bra. Leta sedan efter goda exempel på situationer och tillfällen när detta redan förekommer. Låt alla medarbetare diskutera och ta fram exempel på när de har mått bra och presterat bra på samma gång, och undersök tillsammans vad som bidrog till dessa goda exempel.
Vad kan ni lära er om vad som orsakar välmående och höga prestationer? Diskutera hur kan ni tillvarata och bygga vidare på dessa insikter och göra ännu mer av det som fungerar bra.

Ett annat exempel: Om problemet är bristande samarbete, hur tror du människor känner sig om ni börjar undersöka vad det beror på och vems fel det är? Fokus på det som inte fungerar, så att människor känner sig kritiserade och utpekade, riskerar snarare att förvärra problemen. Folk tappar gnistan, går i försvar och skyller på andra.
Gör i stället en POF, så att målet blir att skapa superbra samarbete. Leta efter exempel på när samarbetet redan fungerar bra och undersök vad som bidrar till gott samarbete. Hitta sätt att bygga vidare på och göra mer av det.

För mycket fokus på det som inte fungerar riskerar att skapa en negativ atmosfär och leda till att problemen växer. Genom att i stället lyfta fram och undersöka vad ni gör när saker och ting fungerar som bäst, får ni människor att känna sig glada och stolta över allt bra de redan gör. De inser också att de redan sitter på lösningarna och att de har alla resurser som krävs. Det ger ny energi och inspiration till att göra ännu mer av det som fungerar bra.

Testa själv får du se. Lycka till!