Förstoringsglas över ordmoln med ord som competence, flexibility, professionalism

5 metoder och forskningsområden som ligger till grund för styrkebaserad utveckling

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Vad innebär egentligen styrkebaserad utveckling? Begreppet kan användas olika. Vissa använder det för bara en specifik metod, eller som en beteckning på det jag kallar styrkepsykologin. Själv använder jag styrkebaserad utveckling som ett samlingsnamn för alla ansatser som handlar om att hitta rätt i stället för att leta fel, och att bygga utveckling på det som redan fungerar bra. Här ryms till exempel:

  • Forskningsområdet Positiv psykologi, där man undersöker vad som får människor att må bra, känna glädje, hopp och lycka, i motsats till den traditionella psykologin som främst har fokuserat på vad som orsakar psykisk ohälsa och hur man kan åtgärda den.
  • Styrkepsykologin, ett område inom den positiva psykologin, där man har visat att det är mer effektivt att tillvarata och vidareutveckla människors styrkor än att bara försöka åtgärda deras svagheter.
  • Lösningsfokus, ursprungligen en terapimetod där man fokuserar på klientens önskade läge och vad som redan fungerar bra. I dag används Lösningsfokus också med stor framgång i grupper och organisationer.
  • Appreciative Inquiry, en metod för utveckling och förändring, ursprungligen utvecklad för att användas i stora grupper och organisationer, där man undersöker vad som kännetecknar organisationen när den fungerar som allra bäst och hittar sätt att bygga vidare på det.
  • Positive Deviance, en metod för att identifiera positiva avvikare som övriga i gruppen, organisationen eller samhället kan lära av.

Vad såväl Lösningfokus som Appreciative Inquiry och Positive Deviance har gemensamt är att de fokuserar på att hitta det som fungerar bra och göra mer av det. Det betyder inte att de ignorerar problem, de bara angriper dem från ett annat håll. Tack vare sitt fokus på styrkor, resurser och lösningar, och sin strävan att skapa delaktighet i processen, stärker de människor, får dem att känna stolthet, hopp och engagemang, och leder oftast också till bättre resultat.

Läs mer om styrkebaserad utveckling här