Team med åtta personer som gör high five

Framtidens organisationskultur bygger på styrkor

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


De nya generationer som kommer in på arbetsmarknaden kommer att ställa högre krav på sina arbetsplatser. Vi har inte råd att ha en kultur präglad av problemfokus, kritik och ältande, där människors engagemang och motivation sakta dör och de till slut säger upp sig.

De snabba förändringarna i vår omvärld, tuffare konkurrens och högre krav på effektivitet, kräver också nya sätt att arbeta med utveckling. Det räcker inte att bara åtgärda det som inte fungerar och ta sig till ett någorlunda felfritt läge – då blir vi bara medelmåttor.

Vi behöver mer än någonsin tidigare skifta fokus och börja bygga utveckling på det som fungerar bra. Vi behöver tillvarata människors styrkor, lära av våra framgångar och ta vara på den kreativitet och inspiration som föds när människor får känna sig stolta och uppskattade. Först då kan vi skapa extraordinära resultat.

Vill du bidra till en mer styrkebaserad kultur på din arbetsplats? Hör av dig, jag hjälper gärna till. Låt oss tillsammans starta en styrkerevolution!


Läs mer om styrkebaserad utveckling

Läs mer om styrkebaserat ledarskap

Boka en föreläsning om styrkebaserat ledarskap