Skylt med texten Nobody is perfect

Inte ens dina brister är perfekta

Författare:

Publicerades den:


Vi människor är långt från perfekta, och det innebär att inte ens våra problem eller brister är perfekta. Du kan inte vara en perfekt klantskalle, ett perfekt hopplöst fall, eller en perfekt social fobiker. Det finns alltid undantag. Och det är dessa positiva undantag, då problemet inte är närvarande, eller åtminstone inte är lika starkt, som man försöker hitta när man jobbar lösningsfokuserat. När har du varit lite mindre klantig/hopplös/fobisk (eller vad nu problemet är)?

På senare år har man i lösningsfokus lagt ännu mer fokus på goda exempel; tillfällen när det önskade läget, eller delar av det, redan förekommer. När lyckas du redan, åtminstone delvis, med det du vill uppnå?

I de positiva undantagen och de goda exemplen finns ofta små frön till lösningar, som du kan bygga vidare på och göra mer av. Så leta efter dina undantag och framgångsexempel! Fråga dig sen vad som får dem att inträffa. Hur bär du dig åt för att åstadkomma dem? Vilka strategier har visat sig fungera bra för dig? Vilka styrkor och förmågor har du visat prov på, som bidrar till att det ibland går bättre? Vad säger det om dig att du har klarat detta?

Grundtesen i Lösningsfokus är: Hitta det som fungerar bra och gör mer av det. Innerst inne vet du vad du ska göra, för du gör redan åtminstone delar av det, även om du kanske inte har tänkt på det. Som psykiatern Milton Erickson sa: ”You know a lot of things that you don’t know you know.”

Ibland kan problemet vara så stort och svårt att det kan vara svårt att se några undantag eller goda exempel. Även då är ett lösningsfokuserat perspektiv användbart, för det går fortfarande att leta efter resurser, styrkor, förmågor och strategier hos en person. Hur kommer det sig att du ändå tar dig ur sängen varje dag? (Om du nu gör det, annars finns det säkert andra saker du har klarat av.) Hur har du klarat att kämpa vidare trots alla svårigheter? Vad säger det om dig som person att du inte har gett upp, trots att du har det så tufft?