Man som pekar finger mot kameran

”Positive blaming”

Författare:

Publicerades den:

Senast uppdaterat:


Att ”positivt skuldbelägga” någon – vad i hela friden innebär det? Och vad ska det vara bra för?

Positive blaming är ett begrepp inom Lösningsfokuserad terapi som innebär att terapeuten lägger ”skulden” för de framsteg klienten har gjort där de hör hemma – hos klienten själv. Det handlar helt enkelt om att hjälpa klienten att se sina egna resurser, sina styrkor och sin kapacitet att själv åstadkomma förbättringar i sitt liv. Och att ta åt sig äran för sina framsteg.

Lite kul begrepp tycker jag, och användbart i så många sammanhang. I ledarskap, coaching, föräldraskap, vänskap. Nästa gång någon i din närhet har lyckats med något, ställ då frågor som hjälper dem att se sin egen ”skuld” i det, t ex:

”Wow, det där kan inte ha varit lätt, hur bar du dig åt för att lyckas med det?”

”Vad säger det dig om dig själv?”

”Vad var det hos dig som bidrog till att du klarade det?”

Försöker någon ”skylla ifrån sig”, vara blygsam och säga att det nog bara berodde på tur, på någon annan, eller på omständigheterna – låt dem inte komma undan med det. Hjälp dem att i stället se sin egen roll och själva ta på sig ”skulden” för sin bedrift. Eller snarare äran. 🙂